• / Nyheter
  • / Resultat för miljön med Centerpartiet

Resultat för miljön med Centerpartiet

Centerpartiet vill ha höga miljömål i hela Halland och arbetar för att Halland ska vara Sveriges grönaste tillväxtregion.

Fredag 26 januari medverkar Jenny Axelsson, kommunråd i Halmstad på Länsstyrelsen i Hallands miljömålskonferens. På miljömålskonferensen diskuterar företrädare från politik, näringsliv och civilsamhälle viktiga miljöfrågor i Halland för att bidra till Länsstyrelsens miljömålsarbete och förankra beslut i kommun och ort. I år är konferensen på tema samhällsbyggnad och Jenny Axelsson från Centerpartiet kommer att prata om hur politiken möter ett växande Halmstad.

För Centerpartiet är det viktigt att miljö och tillväxt går hand i hand. När Halland växer är det viktigt att vi möter de utmaningar som följer i form av bostadsbyggande och jobb.

- För en hållbar utveckling krävs därför vassa miljömål - för ren luft och en trivsam stadsmiljö men där tillväxt och utveckling nyttjas som de tillgångar de är, säger Jenny Axelsson.

Centerpartiet är det långsiktiga valet i svensk politik. Vi står för en närodlad politik - där människor får bestämma mer själva.