Med jämställd fritid får alla samma förutsättningar

- Jämställdhet handlar om både resursfördelning och om människors möjlighet att göra egna val utan att påverkas av normer eller strukturer, säger Christofer Bergenblock som här står utanför Tresteget som är kommunens nya gymnastik- och friidrottsanläggning i Trönninge.

 

- Man måste jobba med jämställdheten på flera plan samtidigt. Det handlar både om fördelning av pengar och det som händer på golvet i föreningarna, säger Christofer Bergenblock om att Varbergs kommun för första gången har fördelat resurserna jämställt mellan idrottande pojkar och flickor.

För att alla ska få samma förutsättningar att ha en aktiv fritid har Varbergs kommun arbetat medvetet och faktabaserat med hur pengar fördelas mellan pojkars och flickors idrott.

- Vi började med en kartläggning för sex år sedan som tydliggjorde en ojämn fördelning. Jämställdhetsbokslutet för 2017 visar att vi nu för första gången fördelar våra bidrag till fritidsverksamheten jämställt.

Det berättar Christofer Bergenblock som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun och etta på Centerpartiets kommunlista i höstens val.

Analysen var en murbräcka

När arbetet startade gick 62 procent av pengarna till pojkarna och 38 procent till flickorna.

- Analysen var en murbräcka för att få igenom en satsning på 147 miljoner kronor på en ny gymnastik- och friidrottsanläggning. Framförallt gymnastiken har inte haft någon specialanpassad anläggning, trots att den är större än hockeyn. Flickdominerade sporter har fått anpassa sig.

Också ridsporten har varit förfördelad, så de har i tre års tid fått 4,5 miljoner för att rusta upp sina egna anläggningar.

- Jämställdhetsbokslutet är viktigt. Beslut ska bygga på fakta och kunskap, så man veta att resurserna fördelas på ett jämställt sätt. Det får inte vara så att de som hörs mest ska få mest.

Normer och attityder påverkar

Men Christofer Bergenblock är inte nöjd med detta.

- Vi ser helst att alla idrotter är så jämställda som möjligt. Alla sporter ska vara öppna för alla. Det som hindrar är normer och attityder. Därför har vi infört jämställdhetsbidrag som föreningarna kan söka. Då får de möjlighet att titta på jämställdheten i den egna organisationen, som attityder, normer, fördelning av män och kvinnor i styrelsen och fördelning av resurser till A-lagen.

Text och foto:

Anki Enevoldsen