Rädda våra hav

Våra barn och barnbarn ska också kunna bada och fiska i rena vatten. Vi måste vårda och ta hand om våra hav, innan det är för sent.

Övergödning, farliga ämnen och plast i haven är några av de problem som vi måste komma tillrätta med. För oss är havsmiljön ett mycket prioriterat område.

Centerpartiet vill:

  • Förstärka det internationella och regionala samarbetet för rena hav
  • Införa ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön får betala
  • Sanera förorenade vattenområden
  • Förbättra avfallshanteringen längs våra kuster

Läs mer!