Havsmiljö

Våra barn och barnbarn ska också kunna bada och fiska i rena vatten. Vi måste vårda och ta hand om våra hav, innan det är för sent. Övergödning, farliga ämnen och plast i haven är några av de problem som vi måste komma tillrätta med. För oss är havsmiljön ett mycket prioriterat område.

Centerpartiet vill:

  • Förstärka det internationella och regionala samarbetet för rena hav
  • Införa ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön får betala
  • Sanera förorenade vattenområden
  • Förbättra avfallshanteringen längs våra kuster

sol-has-bg sol-light-text

Vi måste minska utsläppen

Våra hav lider av tidigare generationers okunskap och oförsiktighet med utsläpp av skadliga ämnen och dumpning av avfall. Om det fortsätter kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Vi vill att haven ska vara rena och friska. Därför satsar vi extra mycket, 1,3 miljarder kronor mer än regeringen, på renare hav. Vi vill minska utsläpp och sanera förorenade hav.

Våra hav hotas av övergödning, skadliga kemiska ämnen och plast och annat skräp. Om utvecklingen fortsätter kommer det att vara mer plast än fisk i haven år 2050. Kemiska ämnen som är skadliga för både naturen och människan finns sedan gammalt i haven. Och mer tillförs via våra avlopp. Näringsämnen från åkermark och avlopp når haven, där de rubbar havens ekosystem och leder till algblomning och döda bottnar. Vi vill se en förändring. Vi vill att haven ska vara rena och friska. Därför satsar vi extra mycket på renare hav.

Det är dags att hjälpa Östersjön

När näringsämnen från åkrar och avlopp når haven kan övergödning uppstå. Detta problem är värst i Östersjön. Många länder runt Östersjön är med och bidrar till utsläppen. Därför måste också alla dessa länder vara med och bidra till åtgärderna. Vi vill införa ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön också får betala, inspirerat av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Genom utsläppshandel mellan länderna som bidrar till nedsmutsningen av Östersjön ska vi få bukt med bottendöden och förorenade hav.

Minska de svenska utsläppen

Vi vill minska de svenska utsläppen. Bland annat vill vi se till att de äldre avlopp som bidrar mest med näringsämnen snabbt ansluts till kommunala reningsverk. Avloppen som har störst miljöpåverkan ska anslutas först. Vi vill också ha fler lokala åtgärder för att restaurera vattenmiljöer, våtmarker och vattendrag som kan bidra till att filtrera bort näringsämnen. Det finns även en del tekniker som utvecklas för att ta upp näringsämnen ur vattnet. En sådan är näringsupptag genom musselodling. Genom att bland annat odla musslor i vattnet kan de ta upp näringsämnen. När musslorna tas upp ur vattnet, följer även en del av näringsämnena med. Vi vill att den här typen av tekniker utvecklas mer, som ytterligare ett sätt att minska näringsämnena i vattnet.

Sanera förorenade vattenområden och kuster

Våra hav lider av tidigare generationers okunskap och oförsiktighet med utsläpp av skadliga ämnen och dumpning av avfall. Skadliga kemikalier finns kvar i haven efter tidigare utsläpp och för att städa upp dessa krävs stora resurser. Vi vill sanera förorenade vattenområden och kuster och även sanera vrak som läcker skadliga ämnen längs Sveriges kuster.

Minska plasten och skärp böterna för nedskräpning

Haven hotas också av nedskräpning, framförallt plast. Fåglar, fiskar och marina däggdjur riskerar att äta eller trassla in sig i plasten, så att de svälter ihjäl eller kvävs. Enbart på den svenska västkusten flyter varje år tusentals kubikmeter av skräp i land. Vi vill se till att mindre skräp hamnar i naturen och vi vill ta bort det skräp som redan finns där. För att minska användningen av plastpåsar har vi länge drivit på för att en skatt ska införas på försäljning av plastpåsar. Insamlingen av returburkar i Sverige är mycket effektiv och det beror på att det finns krav på producenterna att dessa samlar in sina burkar, så kallat producentansvar. Vi vill att förbudet mot engångsartiklar i plast ska utökas och till år 2025 omfatta fler produkter, exempelvis snabbmatsförpackningar, matlådor och dryckesmuggar. Dessutom vill vi skärpa böterna för nedskräpning och göra det möjligt att bötfällas för att slänga fimpar och snus på marken.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.