Närmare vård med läkarmedverkan i hemsjukvården

- Omsorgens hus i Kungsbacka var först ut med läkarmedverkan i hemsjukvården. Den viktigaste fördelen är att det har blivit tryggare för patienterna och de anhöriga. De får den bästa och tryggaste vården hemma och slipper åka iväg till sjukhuset, säger Kristina Karlsson.

 

- Läkarmedverkan i hemsjukvården är ett exempel på hur vi i regionen har flyttat sjukvård från sjukhusen till hemmen. Centerpartiet är pådrivande i detta att flytta sjukvården närmare patienterna, säger Kristina Karlsson 2:a på Centerpartiets regionlista.

Kristina Karlsson är ordförande i Kungsbacka kommuns nämnd för funktionsstöd, regionpolitiker och 2:a på Centerpartiets regionlista inför höstens val.

Vilka får hemsjukvård?

- De med omfattande sjukvårdsbehov som bor hemma och bedöms få bättre vård i hemmet än på vårdcentral eller sjukhus, säger Kristina Karlsson.

Vad är läkarmedverkan i hemsjukvården?

- Att regionens närsjukvård bistår med läkare i den kommunala hemsjukvården. Läkaren ska både kunna göra hembesök hos patienterna och ge konsultativt stöd till personalen. Om exempelvis Svea har blivit sämre så kan sjuksköterskan i hemsjukvården kontakta läkaren och kolla om hon kan få annan behandling i hemmet eller om hon måste åka till sjukhuset.

Vad betyder det här för patienterna?

- Vinsten för Svea blir att hon slipper långa och jobbiga ambulanstransporter. Det mesta går att lösa i hemmet. Överlag är alla nöjda, framförallt är patienter och anhöriga mycket mer nöjda än tidigare. Det viktigaste är att arbetssättet skapar trygghet för patienterna och de anhöriga.

När infördes det här arbetssättet?

- Kungsbacka är den del av Halland där läkarmedverkan i hemsjukvården har pågått längst, sedan hösten 2015. Från 2018 har samtliga halländska kommuner infört läkarmedverkan i hemsjukvården. Verksamheten har också utökats till de särskilda boendena.

Jobbar man så här i hela landet?

- Man jobbar så på andra ställen bl a i Västra Götaland men det unika med Halland är att vi har en gemensam nämnd - Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Den nämnden följer verksamheten och är en kvalitets och utvecklingsnämnd.

Text och foto:

Anki Enevoldsen