C-krav på miljöhänsyn vid inköp av läkemedel

Centerpartiet vill ha miljövändligare läkemedel och har nu lämnat ett förslag om detta till Region Halland. Från vänster Ove Bengtsson 6:a, Anna Roos 7:a, Christian Lidén 4:a, Helén Andersson 3:a, Kristina Karlsson 2:a, Agneta Åkerberg 5:a och Helene Andersson 1:a.

 

Region Halland ska ställa krav på miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel. Det föreslår Centerpartiet i en motion till regionfullmäktige.

Produktionskedjan för läkemedel är ofta lång och omfattar en rad olika steg där flera företag i olika länder kan var inblandade. Mycket höga koncentrationer har hittats i avloppsvatten från läkemedelsproducenter på flera platser i världen.

- Forskning visar att vissa läkemedelssubstanser ger skadliga effekter när de hamnar i olika ekosystem. Region Halland måste föregå med gott exempel och ställa miljökrav genom hela kedjan, säger Helene Andersson som tillsammans med Kristina Karlsson, Agneta Åkerberg och Monica Hansson har skrivit motionen.

Läs mer:

C vill ha miljövänligare läkemedel