Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Kvinnor är inga handelsvaror!

Kvinnor är inga handelsvaror!

- Ingen köper sex som steg ett. Många gränser passeras innan män blir förövare eller våldsverkare. Den spiralen måste stoppas.

Det skriver ledningen för Centerkvinnorna i Halland i en debattartikel.

Att köpa sex – en handling som gör en medmänniska till ett objekt att använda. En handling som innebär att du sponsrar människohandel och ekonomiskt stödjer kriminella nätverk. Varje dag köper män sex av kvinnor, män, ungdomar i utsatt position. De är kändisar, polismän, toppolitiker, okändisar, pappor, bröder, morfäder, farfäder, killar som vill få sin första sexuella erfarenhet. När de åker fast är de djupt ångerfulla, säger att de tar ansvar för sina handlingar och misstag. Men vem tar ansvar för det övergrepp som någon blivit utsatt för?

Att gång på gång bli utnyttjad, misshandlad, vara med om eskalerande våld, tänka på en familj man kanske behöver försörja, behöva hjälp ur ett missbruk, föra våld på sig själv eftersom man är utan kontaktnät, utelämnad och ensam – det gör djupa sår i människan.

Sympatin, empatin, omtanken bör ges den våldsutsatta. Majoriteten av dem som idag utnyttjas i prostitution eller människohandel har ofta ett stort behov av stödinsatser för att bearbeta trauman och kunna gå vidare. Den specialiserade hjälp som idag finns är framförallt koncentrerad till våra tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Men hjälpen behöver finnas i hela landet, övergrepp är inte ett storstadsfenomen.

Ingen köper sex som steg ett. Många gränser passeras innan män blir förövare eller våldsverkare. Den spiralen måste stoppas.

  • Höj straffvärdet för köp av sexuella tjänster. Jämför gärna med andra typer av sexuella övergrepp eller misshandel.
  • Ge den utsatta rätt till stöd, inte bara i ett akut skede utan över tid.
  • Ge den utsatta status som brottsoffer.
  • Förebyggande insatser mot porr, arbete med mans- och kvinnosyn för våra ungdomar, möjlighet att få prata om sexualitet och rätten till sin egen kropp.
  • Vi måsta börja med oss själva. Hur pratar vi med varandra och våra barn och ungdomar kring sexualitet, relationer, svartsjuka eller makt över andra.

För Centerkvinnorna i Halland

Eva Pehrsson-Karlsson, ordförande

Jenny Håkansson

Anna Roos