Framtidsagenda och ny logotype för Centerpartiet

Med 471 dagar kvar till nästa val har Centerpartiet idag samlats till förtroenderåd för att besluta om en framtidsagenda där grunden läggs för den kommande valrörelsen. Dessutom har Centerpartiets nya grafiska profil presenterats och offentliggjorts.

Titeln på framtidsagendan är ”Ge kraft åt varje människa – En hoppfull väg framåt”, vilket speglar Centerpartiets syn både på människors inneboende förmågor och samhällets möjligheter att lösa de stora framtidsutmaningarna. I agendan slås fast att Centerpartiet ska vara en självständig politisk kraft i mitten av svensk politik. Målet inför valet 2022 är ett ökat förtroende, som ger oss ökad styrka för att genomdriva vår liberala politik och för att ta ansvar även som regeringsparti.

I framtidsagendan lyfts utmaningar på såväl global som nationell nivå, så som klimatet, jämställdheten, splittringen mellan stad och land, utanförskapet och attackerna på den liberala demokratin. Centerpartiets ser dock optimistiskt och hoppfullt på framtiden. Vi tror på att ge människor bättre möjligheter att styra sina egna liv, att landet kan hållas samman, att jämställdheten kan öka, att utanförskapen kan brytas, att smarta innovationer och nya beteenden kan rädda klimatet och att den liberala demokratin kan försvaras.

Centerpartiet befinner sig just nu i ett positivt läge både opinionsmässigt och medlemsmässigt, men vi ser utmaningar även för partiet. Vi behöver fortsätta arbeta för att vara betydelsefulla i människors vardag, för ökad tillit mellan olika grupper och för att underlätta för fler att ta på sig förtroendeuppdrag.

Till dagens nyheter hör även att Centerpartiets nya grafiska profil presenterats under eftermiddagen. Den grafiska profilen fastställdes av partistyrelsen tidigare i veckan och kommer att bli en utgångspunkt både för vår berättelse och för våra ambitioner som statsbärande parti. Fyrklövern gör nu storstilad comeback och vi ser fram emot hur förändringen kommer att tas emot både av medlemmarna och av allmänheten.

Läs mer