Behöver kärnkraften räddas?

Behöver kärnkraften räddas? Kanske är det bättre att rädda marknaden från populistiska politiker. Om det skriver Centerpartiets företrädare Henrik Oretorp och Anders Eriksson i en insändare.

I dagens energidebatter hör man tydligt hur vissa partier vill rädda kärnkraften. Det låter som att det är allvarligt.

Det vi undrar över är vad som hotar den? Eftersom det ej specificeras så kan vi bara spekulera. Rädda gör man oftast med något som redan finns, men ingen reaktor idag är hotad att stängas från politiskt håll. Planerade stopp är cirka 2045 när de är utslitna.

Kärnkraft får byggas

Är det ny kärnkraft de skall rädda? Om så är fallet så måste den vara hotad, annars har de inget att rädda. Idag får man bygga ny kärnkraft, så det finns inget politiskt som stoppar det, alltså inget att rädda. Kan det vara så att de saknar en konkret energipolitik och därför vill de skapa en fråga som ej finns?

Subventioneras i andra länder
Att det inte byggs ny kärnkraft beror på att ingen vill betala för den. Inget kärnkraftverk i världen är byggd på marknadsmässiga villkor. De har alltså fått enorma subventioner eller garanterat högt elpris. Verket som byggs i England nu har ett garanterat pris på 140 öre per kilowattimme, vilket gör att kärnkraftverket kommer vara avbetalat på 35 år, om inga förseningar uppstår vilket det oftast gör.

I framtiden behöver vi mer elproduktion. Men högt elpris vill ingen ha, och inget politiskt parti har visat att de vill använda skattepengar till att bygga kärnkraftverk heller. Därmed borde frågan om ny kärnkraft vara död.

Vindkraft är lönsamt
När elbolag vill ha mer energiproduktion bygger de vindkraftverk. Det går snabbt, det är lönsamt och landbaserade vindkraftverk får inga statliga subventioner idag. Vi behöver dock bygga mer i havet och där subventionerar staten anslutningspunkten till land. Detta för att få en jämnare elproduktion.

Ja vindkraften har sina nackdelar, absolut. Men de kan man motverka och det är Svenska Kraftnäts uppgift att köpa in de lösningarna som krävs, vilket de också gör.

Vi Centerpartister anser att marknaden kan tillsammans med Svenska Kraftnät kan hantera vår elproduktion och vårt elnät. Är det något man skall rädda så är det marknaden ifrån populistiska politiker.

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet i Halland

Anders Eriksson, Energitalesperson Centerpartiet i Halland

Läs även i media:

Hallandsposten

Kungsbackaposten