Miljötänk genomsyrar beslut om tre sjukhus

Regionfullmäktige har nu tagit beslut om mycket omfattande investeringar i om- och nybyggnation av de tre sjukhusområdena i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.

- Beslutet tar ställning till hur vårdens lokaler ska utvecklas de kommande årtiondena. Satsningen görs för att tillgodose hallänningens behov av sjukvård men också förutsättningar för en god arbetsmiljö för medarbetarna, säger Christian Lidén (C), ordförande för Hallands Sjukhus.

En väldigt viktig faktor är även att minimera påverkan på befintlig verksamhet under byggtiden, vilket underlättas när nybyggnation kan göras parallellt.

Hållbarhet

- Centerpartiet ser till att hållbarhet och miljötänk är en genomsyrande faktor i projektet. Byggnationer i trä kan vara en möjlighet, säger Christian Lidén.

I beslutet ligger också utredning kring måltidsförsörjning, där ökad flexibilitet att kunna äta när som under dygnet som du som patient får aptit.

- Jag och Centerpartiet förväntar oss att byggnation och renovering kommer implementera miljötänk, och en beredskap för förändrat klimat. Vi inser att de nya lokalerna kommer att fyllas med nya arbetssätt och ny teknologi, trygghet och hopp. En ännu mer jämlik och jämställd vård än vad vi har idag, säger Jenny Håkansson (C), ledamot i regionfullmäktige.

Lätt tillgänglig sjukvård

Centerpartiet ser även förslaget om primärvårdsakuter på våra sjukhusområden som ett bra steg att göra vården lätt tillgänglig för alla.

- Som Kungsbackabo tycker jag det är glädjande att konstatera att lokalförsörjningsplanen innehåller stora nyinvesteringar i Kungsbacka Sjukhus. Sjukhuset kommer under kommande år utvecklas med nya lokaler för att fortsätta vara en central del i Region Hallands vårdutbud, säger Peter Lundin (C), ledamot i regionfullmäktige.