Modern landsbygd

Bild

Pandemin har gett landsbygden ett uppsving, då många stannat upp och tänkt till. Allt fler inser nu värdet av landsbygdens gröna företag där klimatsmart mat, byggnadsmaterial och förnybar energi produceras.

Ska vi klara framtida kriser behövs både stad och land. Här i Halland vill Centerpartiet skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer.

När landet lever är det bra för hela Halland. Tillsammans skapar vi en grön framtid i Halland. #landetlever

Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

På landsbygden gror och växer många företag. På landsbygden sjuder det av entreprenörskap och livskraftiga företag. Det är viktigt att dessa företagare ges förutsättningar för att växa. Det handlar om att det ska gå att bo, leva, utvecklas och arbeta i hela Halland, såväl på landsbygden som i städerna och tätorterna.

Halland växer. Därför behövs det att alla ges möjlighet att vara med och bidra. Därför behöver vi landsbygdens gröna näringar, där klimatsmart mat och förnybar energi produceras. De små och mellanstora orternas industri behövs, som står stark i den globala konkurrensen och skapar jobb lokalt.

Landsbygden är själen i Centerpartiet. I Halland ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Det ska finnas jobb i hela länet. Därför arbetar Centerpartiet för att hjälpa jobbskapandet i växande företag och de gröna näringarna. I Centerpartiets Halland behöver hela länet bidra och det finns ingen konflikt mellan stad och landsbygd.

Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer

Sverige är ett land vars framgång bygger på handel med hela världen, kreativitet och hårt arbete.

För att ekonomin ska kunna utvecklas måste det vara självklart med frihet och äganderätt. Dessa rättigheter måste respekteras för att skapa tillväxt runt om i landet. En välfungerande infrastruktur och fler bostäder behövs, både i mindre och större städer, i orter och byar. Om människor inte kan pendla till sina jobb eller företagen kan transportera sina varor, då kommer jobben inte att bli fler.

Att alla i hela landet får samma möjligheter innebär inte att allt behöver se likadant ut. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. En närodlad politik, där beslut fattas nära människor, gör det möjligt.

Centerpartiet vill:

  • Ha en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk och företagande
  • Skapa tillväxt genom att respektera och utveckla rättigheter som frihet och äganderätt
  • Ge möjligheter för att bygga bostäder på landet
  • Ge förutsättningar för att utveckla skolan och förskolan på orten
  • Ge förutsättningar för att utveckla lokal mat
  • Ge förutsättningar för att utveckla den lokal servicen
  • Förenkla reglerna så företagare kan skapa nya jobb
  • Utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela Halland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.