Ett Växande Halland

För att bli Sveriges grönaste tillväxtregion måste HELA HALLAND fortsätta växa. Vi vill fortsätta göra Halland till den bästa livsplatsen där du gärna vill bo, utbilda dig, arbeta och driva företag.

Med goda möjigheter till bostäder, jobb, utbildning, företagande, bredband, kommunikationer, kultur och ett rikt föreningsliv kan var och ens bodrömmar, arbetsdrömmar och livsdrömmar kunna uppnås i Halland.

 

sol-has-bg

Centerpartiets prioriterade förslag för ett växande Halland:

  • Gör Halland till en testbädd för innovativt och hållbart byggande för Sverige och stärk Region Hallands roll i regionens fysiska planering för att långsiktigt främja bostadsplaneringen.
  • Halland ska bli en attraktiv region för kunskapsintensiva företag. Inom en tioårsperiod ska Halland komma upp i nivå med övriga riket vad gäller eftergymnasial utbildning.
  • Munkagårdsgymnasiet ska utvecklas till ett nationellt utvecklings- och utbildningscenter för nytänkande, kunskapsutbyte och nya affärsidéer inom de gröna och blå näringarna.
  • Ta fram en plan för ökad mobilitet med sammanhållna, fossilfria och resurseffektiva resor, såväl inom Halland som mellan regioner.
  • Bygga ut infrastruktur för förnyelsebara bränslen och laddning, såväl för bilar och tunga fordon som för flyg och sjöfart, med möjligheten att även automatisera och digitalisera transporterna.
  • Region Halland ska senast 2025 nå utbyggnadsmål med 100 procent bredbandstäckning av hushållen.
  • Region Halland ska erbjuda civilsamhällets aktörer att bli mer aktiva inom olika samhälssektorer såsom rehab, kvinnojourer och förlossningsstöd.

Läs mer om Centerpartiets förslag för:

Hållbara bostäder

Infrastruktur

Modern landsbygd

Jobb i Halland

Forskning och utveckling


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.