Vår politik: Utvecklingsområden och utvecklingsmål för Åre Kommun 2024-2027

”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i en storslagen fjällmiljö.”

Åre kommun är en bra kommun att leva, bo, besöka och verka i – tillsammans kan vi göra den fantastisk.
I vår kommun ska man ha det bra i livets alla faser – från att man föds, ända till livets slut.
I Åre kommun erbjuds man en trygg start i livet med en bra och kvalitativ förskola, grundskola och gymnasieskola.
Ett starkt näringsliv i kombination med en bra kommunal service och infrastruktur i hela kommunen skapar arbetsmöjligheter och en god livskvalitet. Lika viktigt för livskvaliteten är ett blomstrande kulturliv, ett levande föreningsliv och närheten till naturen.
Vi välkomnar alla våra besökare med öppna armar, oavsett om de kommer som turister, är på flykt, vill prova på att arbeta på distans härifrån eller rent av redan har bestämt sig för att skapa sitt hem här – alla är välkomna!
När vi blir äldre och tiden har kommit då vi behöver lite mer hjälp och stöd så kan vi välja om vi vill ha hjälp hemma, flytta till ett trygghetsboende, eller om vi är i ännu större behov av stöd, ett särskilt boende.

Vår målsättning är att vårt värdskap och vår kommunala service är så bra att många fler vill bo och verka här i Åre kommun.

Tillsammans betyder att vi skapar möjligheter för våra medborgare att vara delaktiga i utvecklingen av sin by och bygd.

En hållbar framtid för alla innebär att den kommunala servicen går i takt med tillväxt och inflyttning samt att vi har en långsiktig och hållbar tanke i alla våra beslut. Agenda 2030 finns alltid med i våra beslut.

Storslagen fjällmiljö får agera kodord för vår fantastiska natur som innefattar kommunens alla sjöar, skogar och fjäll som vi värnar och utvecklar varsamt.

Olle Danielsson
Ordförande Centerpartiet Åre
Daniel Danielsson
Oppositionsråd Åre Kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.