Välkommen till Centerpartiet i Åre kommun!

Hela Åre kommun ska FRAMÅT – trygghet och tillväxt på ett grönt sätt!

Ett växande Åre kommun

Centerpartiet i Åre kommun vill skapa tillväxt i hela kommunen. Vi tror på ett förenklat företagande; företagandet skapar arbetstillfällen som är välbehövliga i vår kommun. Centrala Åre är vår självklara tillväxtmotor men hela kommunen behöver också få större tillväxt. Näringslivsklimatet i Åre kommun måste bli bäst i Sverige! För att utveckla hela kommunen vill vi också stötta och uppmuntra det stora engagemang som finns på bygderna. Det kan vara områdesstyrelser, olika former av byagrupper eller andra delar av civilsamhället – det måste helt enkelt bli enklare att påverka. Vi vill att de som bor i Åre kommun, med vårt stöd, ska få ett större ansvar för sin egen framtid.

Ett tryggare Åre kommun

Trygghet för oss är inte bara en nationell fråga om fler poliser i hela landet eller en regional fråga om nära vård i hela landet. För oss innefattar trygghet också ett antal viktiga områden som hanteras i kommunen, vilka berör våra barn, ungdomar och äldre.
Barnen För oss i Centerpartiet är parollen ”Små barn, små resor” ledstjärna. Våra minsta ska inte behöva spendera flera timmar varje dag för att komma till och från förskola/skola. Vi är även öppna för nya lärandealternativ i glesbygden såsom t.ex. en välfungerande fjärrundervisning. Vi vill också möjliggöra för kompetensutveckling för lärare parallellt med arbete.
Ungdomen Det har skett en oroväckande ökning av droganvändningen bland våra ungdomar i kommunen. För att skapa förutsättningar så att utvecklingen vänder vill vi därför utveckla kultur- och fritidsutbudet för våra ungdomar och skapa fler mötesplatser – gärna i samverkan med föreningar, organisationer och näringen. En meningsfull fritid och känslan av delaktighet är viktigt för att få våra ungdomar att känna att de kan utvecklas i vår kommun.
Äldre Våra äldre ska bo i en trygg miljö där nyfikenhet och livslust råder. Vi vill utveckla våra äldreboenden och skapa en attraktiv boendemiljö, samtidigt som vi ska fortsätta med aktiviteter och kultur för äldre. Det behövs trygghetsboenden och seniorboenden i hela kommunen – det är viktigt att ha valet att inte flytta långt från sin hemby.

Ett grönare Åre kommun

Klimatomställningen är en av historiens största utmaningar. Vi i Åre kommun kan inte på egen hand rädda världen, men vi kan bli det goda exemplet som andra följer. Alla övergripande beslut och verksamhetsbeslut ska alltid utgå från klimatneutralitet och hållbarhet. Vi ska bygga energisnålt och använda miljövänliga energilösningar i alla våra verksamhetslokaler. Vårt mål är 100 % förnybar energi år 2030 och vi är öppna för sol, vind och vatten men stänger inte dörren för andra förnyelsebara alternativ. Som en del av vårt arbete för en grönare kommun, ska vi jobba för att öka andelen närproducerad och ekologisk mat som serveras i kommunens kök. Detta minskar behovet av långa och dyra livsmedelstransporter som tär på miljön, samtidigt som det främjar tillväxten i kommunen och regionen

sol-has-bg sol-light-text

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter centerpartiet.se Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från centerpartiet.se

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.