Boende: Vår idé

Bild

Vår kommun kan erbjuda mycket goda boendemiljöer både på landsbygden och i våra tätorter. Boendet är viktigt för människors trivsel och kommunens attraktionskraft.

Vi arbetar för att:
• ta tillvara våra unika kultur- och naturmiljöer
• strandnära byggande ska vara möjligt på lämpliga ställen
• skapa bra bostäder för ungdomar till rimlig kostnad
• öka samverkan med lokala, privata och offentliga aktörer för bostadsbyggande
• stödja och underlätta för invånarna vid olika ansökningsprocesser
• erbjuda behovsanpassade bostäder med olika storlekar och boendeformer
• planera bostadsområden för främjande av naturliga mötesplatser
• trafiksäkerheten tillgodoses med bra gång- och cykelvägar
• värna tryggheten i samtliga bostadsområden
• miljöhänsyn tas i bostadsplaneringen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.