Näringsliv: Vår idé

Bild

Kommunen ska genom samverkan skapa bra förutsättningar och underlätta för nyföretagande och befintligt näringsliv. Kommunen ska vara serviceinriktad, positiv och konstruktiv i alla näringslivskontakter. Kommunens möjlighet att stödja människors idéer och kreativitet ska utvecklas. Det får människor att växa, skapar arbetstillfällen, tillväxt och därmed välfärd.

Vi arbetar för:
• ett gott företagsklimat
• att stödja företagande och utveckla entreprenörskap
• att särskilt uppmärksamma integration och jämställdhet i näringslivsarbetet
• en öppenhet för olika driftsformer
• att använda lagen om offentlig upphandling på ett sätt så att lokala företag kan vara med i konkurrensen
• att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv samt att förbättra företagens rekryteringsmöjligheter genom exempelvis yrkesutbildningar och praktikplatser
• att stimulera företagsutveckling genom att se till att mark, lokaler, bredband och bra vägar finns i hela kommunen


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.