Förtroendevalda

Våra förtroendevalda under perioden 2022-2026

Kommunfullmäktige

Kenneth Magnusson, Ersättare: Lars-Ove Bengtsson, Magnus Sjöberg.

Carina Johansson

Malin Hermansson

Anders Martinsson

Kommunstyrelsen

Kenneth Magnusson, Ersättare: Carina Johansson, Malin Hermansson

Utbildningsnämnden

Anders Martinsson, Ersättare: Anna-Carin Åsljung

Ann Nilsson

Socialnämnden

Mona Almborg, Ersättare: Wåge Johansson, Lars-Ove Bengtsson

Elisabeth Andersson

Samhällsutvecklingsnämnden

Carolina Hall, Urban Nilsson, Ersättare: Johan Larsson, Mona Almborg

Bygg- och Miljönämnden

Magnus Sjöberg ordf. Ersättare: Sven Andersson

Räddningsnämnden

Ersättare: Håkan Josefsson

Demokratiberedningen

Lars-Ove Bengtsson 

Kommunens bolag

Gislaved Energi

Henrik Hallberg

GislavedsHus

Carina Johansson

Isabergstoppen

Calle Appelquist, Ersättare: Therese Enander

Torghuset

Ersättare: Annette Rehn

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.