Vår politik

Centerpartiet samarbetar i ett majoritetsstyre med S, M, Wep och L, läs gärna pressmeddelande , 808.9 kB. här.
Alla människors lika rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik. Här följer några punkter i kortformat från vårt handlingsprogram som du kan läsa i sin helhet här... , 47.3 kB.

 • Skapa förutsättningar till attraktivt boende både på landsbygd och tätort.
 • Belysningen på landsbygden ska behållas och vid en eventuell översyn
  ska det göras i samråd med de boende.
 • Slå vakt om landsbygdsskolorna i Broaryd, Ås och Skeppshult.
 • Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.
 • Satsa på flexibla boendeformer för att möta de äldres behov.
 • Det ska vara kvalité i äldreomsorgen och en god arbetsmiljö för medarbetarna.
 • Satsa på säkra livsmedel producerade i enlighet med svenska djurskyddsregler
  i skolan och omsorgen som gärna är närproducerade.
 • Bygga ut sol- och vindkraft, samt annan förnyelsebar energi samt genomföra energibesparingar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.