Jönköping
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Bild

Kommunfullmäktige

Nedan presenteras Centerpartiets ledamöter kommunfullmäktige 2019-2022.

 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
Ann-Marie Nilsson

Ann-Marie Nilsson

Lena Sumedrea 1:e vice ordförande

Lena Sumedrea

Anders Samuelsson, gruppledare

Anders Samuelsson

Axel Lindqvist

Axel Lindqvist

Ersättare i kommunfullmäktige

Leif-Arne Andersson

Ingegerd Hugosson

Bengt Fischer

Våra övriga förtroendevalda 2014-2018

Kommunstyrelsens ordförande & Kommunalråd Ann-Marie Nilsson, 070-578 55 24

Kommunstyrelsen ersättare Lena Sumedrea, 076-818 82 00

Gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i Jönköpings City
Anders Samuelsson, 070-696 30 17

Stadsbyggnadsnämnd ordförande Anders Samuelsson, 070-696 30 17
Ersättare Christian Holmeskär,

Barn- och utbildningsnämnden ledamot Maria Ekengard 070-326 07 29. Ersättare Nancy Karkouh, 072-546 50 11

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 1 vice ordförande Arnold Sigonius, 070-255 24 92 Ersättare Göte Johansson, 072-204 27 44

Miljönämnd ledamot Agneta Sundgren, 0705-402 622 Ersättare Lena Hult, 076-249 33 65
Kultur- och fritidsnämnd ledamot Carl-Johan Stillström, 070-519 80 92
Ersättare William Fröding, 070-598 13 37

Teknisk nämnd ledamot Sylve Gunnarsson, 076-026 47 79 Ersättare Börje Svensson, 070-589 14 10

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 1:a vice ordförande Göran bäckstrand, 070 -431 39 09 Ersättare Ola Olsson 076-801 21 21

Äldrenämnd ledamot Ingegerd Hugosson, 070-58 087 42

Revisionen ledamot Stig Wikström, 0761-26 31 52 

Valnämnd 1:e vice ordförande Åke Johansson, 070-304 00 00 Ersättare Milan Lundin, 070-750 94 87

Socialnämnd ledamot Jakob To Baben, 073-839 49 19 Ersättare Ellen Sandberg, 072-002 12 78

 

Kommundelsråd

Bankeryd ledamot Stefan Gustavsson, 0708-37 41 65

Gränna ledamot Hanna Lupiner, 070-514 62 38

Lekeryd 1:e vice ordförande Hans Gustavsson, 070-607 28 85
Lekeryd ledamot Magnus Klint, 070-681 59 90

Månsarp ledamot Gösta Waérn, 070-244 29 54

Norra Mo ordförande Annelie Hagstrand, 076-295 69 49
Norra Mo ledamot Ingemar Levinsson, 070-2819762

Skärstad ordförande Åke Haraldsson, 0725-25 61 31
Skärstad ledamot Sven Lindqvist, 070244 29 54 

Tenhult ledamot Bengt Fischer, 070-308 25 87
Tenhult ledamot Leif-Arne Andersson, 073-983 26 24

Bolag

Jönköpings Rådhus AB, 1:e vice ordförande, Ann-Marie Nilsson, 070-578 55 24

Jönköpings City, ledamot, Anders Samuelsson, 070-696 30 17

Elmia, ledamot Bernt Legersjö, 076-623 49 07

Torsviks Terminal AB, ledamot Axel Lindqvist, 070-548 61 32

Jönköpings Airport AB, 1:e vice ordförande Rikard Bunnvik, 070-976 44 13

Jönköping Energi AB, ledamot Gunilla Waérn, 070-548 84 21

Södra Munksjön Utvecklings AB, ledamot Axel Lindqvist, 070-548 61 32

Junehem AB, ledamot Stefan Gustavsson, 070-837 41 65

June Avfall och Miljö AB, ordförande Mats Petersson, 073-437 48 35

Stiftelser och föreningar

Stiftelsen Grenna museum, Maria Ekengard, 070-326 07 29, Ersättare Lina Thorén, 076-108 92 29

Vallerstad Gård, ledamot Marita Stomby, 036-281 41, 070-817 11 60

Svarttorps Skogsallmänning, ledamot Dick Lutmark, 0390-210 96

Stiftelsen Erik E Karlsson, Radio- och Teknikmuseum, ledamot William Fröding, 070-598 13 37

Övrigt

Borgerlig begravningsförrättare, Göte Johansson, 072-204 27 44

Borgerlig vigselförrättare & Namngivningsofficiant Göran Bäckstrand, 070-431 39 09

Gode män fastighet, tätort och lantbruk Jan Hultman, 070-347 08 96


Nämndeman Tingsrätt Rosita Edfeldt, 0720-76 88 56
Nämndeman Tingsrätt Göran Bäckstrand, 070-431 39 09