Våra förtroendevalda

Bild

Kommunfullmäktige

Nedan presenteras Centerpartiets ledamöter kommunfullmäktige 2019-2022.

Ann-Marie Nilsson, kommunalråd Centerpartiet förtroendevald

Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande

Anders Samuelsson

Anders Samuelsson, gruppledare

Lena Sumedrea 1:e vice ordförande

Lena Sumedrea 1:e vice ordförande

Nancy Karkouh, ledamot i kommunfullmäktige, Centerpartiet Jönköping

Nancy Karkouh, ledamot


Ersättare i kommunfullmäktige

Göran Bäckstrand

Börje Svensson

Stefan Gustavsson

Eva Lundemo

Våra övriga förtroendevalda 2020

Kommunstyrelsens ordförande & Kommunalråd


Ann-Marie Nilsson

070-578 55 24

Kommunstyrelsen ersättare


Lena Sumedrea

076-818 82 00

Gruppledare i kommunfullmäktige

ledamot i Jönköpings City

Anders Samuelsson

0709-36 82 50

Stadsbyggnadsnämnd

ordförande

Anders Samuelsson

070-696 30 17

Stadsbyggnadsnämnd

Ersättare

Christian Holmeskär


Barn- och utbildningsnämnden

ledamot

Peter Hugosson

070-727 12 65

Barn- och utbildningsnämnden

Ersättare

Nancy Karkouh

072-546 50 11

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamot

Peter Hugoson

070-7271265

Individ- och familjeomsorgsnämnden

1:e vice ordförande

Arnold Sigonius

070-255 24 92

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ersättare

Göte Johansson

072-204 27 44

Miljönämnd

ledamot

Agneta Sundgren

0705-402 622

Miljönämnd

Ersättare

Lena Hult

076-249 33 65

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

ledamot

Agneta Sundgren

076-866 83 52

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

ersättare

Lena Hult

076-249 33 65

Kultur- och fritidsnämnd

1:e vice ordförande

Carl-Johan Stillström

070-519 80 92

Kultur- och fritidsnämnd

Ersättare

William Fröding

070-598 13 37

Kultur- och fritidsnämnd


Eva Persson,

070-173 55 40

Teknisk nämnd

ledamot

Sylve Gunnarsson

076-026 47 79


Ersättare

Börje Svensson

070-589 14 10

Krisledningsnämnd

Ordförande

Ann-Marie Nilsson

070-578 55 24

Krisledningsnämnd

ersättare

Lena Sumedrea

076-8188200

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

1:a vice ordförande

Göran bäckstrand

070-588 91 37


Ersättare

Ola Olsson

076-801 21 21

Äldrenämnd

ledamot

Ingegerd Hugosson

070-58 087 42

Revisionen

ledamot

Stig Wikström

0761-26 31 52 

Valnämnd

1:e vice ordförande

Åke Johansson

070-304 00 00


Ersättare

Vakant


Socialnämnd

1:e vice ordförande

Jakob To Baben

073-839 49 19


Ersättare

Ellen Sandberg

072-002 12 78

Socialnämnd

ersättare

Jessica Garp

070-826 63 73

Valberedning

ledamot

Anders Samuelsson

070-696 30 17

Valberedning

ersättare

Carl-Johan Stillström

070-519 80 92

Överförmyndarnämnden

1:e vice ordförande

Inger Ekengard

0703-26 07 26

Parlamentariska kommitén

ledamot

Anders Samuelsson

070-696 30 17

Parlamentariska kommitén

ersättare

Sylve Gunnarsson

076-026 47 79

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

ledamot

Ann-Marie Nilsson

070-5785524

Kommunfullmäktige

ledamot

Anders Samuelsson,

070-6963017

Kommunfullmäktige

ledamot

Lena Sumedrea

076-8188200

Kommunfullmäktige

ledamot

Axel Lindqvist

070-5486132

Kommunfullmäktige

ledamot

Ingegerd Hugosson

070-580 87 42

Kommunfullmäktige

ledamot

Carl-Johan Stillström

070-5198092

Kommunfullmäktige

ledamot

Sylve Gunnarsson

076-0264779

Kommunfullmäktige

ledamot

Göran Bäckstrand

070-4313909

Kommunfullmäktige

ledamot

Stefan Gustavsson

0708-374165

Kommunfullmäktige

ledamot

Börje Svensson

070-5891410

Kommunfullmäktige

ledamot

Eva Lundemo

072-3266232

Kommundelsråd
Bankeryd

ledamot

Stefan Gustavsson

0708-37 41 65

Gränna

ledamot

Hanna Lupiner

070-514 62 38

Lekeryd

1:e vice ordförande

Hans Gustavsson

070-607 28 85

Lekeryd

ledamot

Magnus Klint

070-681 59 90

Månsarp

ledamot

Gösta Waérn

070-244 29 54

Norra Mo

ordförande

Annelie Hagstrand

076-295 69 49

Norra Mo

ledamot

Ingemar Levinsson

070-2819762

Skärstad

ordförande

Åke Haraldsson

0725-25 61 31

Skärstad

ledamot

Sven Lindqvist

070244 29 54 

Tenhult

ledamot

Bengt Fischer

070-308 25 87

Tenhult

ledamot

Leif-Arne Andersson

073-983 26 24

Bolag
Jönköpings Rådhus AB

1:e vice ordförande

Ann-Marie Nilsson

070-578 55 24

Jönköpings City

ledamot

Anders Samuelsson

070-696 30 17

Elmia

ledamot

Bernt Legersjö

070-6795783

Södra Munksjön Utvecklings AB

ledamot

Erik Johansson

070-604 40 10

Torsviks Terminal AB

ledamot

Axel Lindqvist

070-548 61 32

Torsviks Terminal AB

ledamot

Erik Johansson

070-604 40 10

Jönköpings Airport AB

1:e vice ordförande

Rikard Bunnvik

070-976 44 13

Jönköping Energi AB

ledamot

Gunilla Waérn

072-8560839

Södra Munksjön Utvecklings AB

ledamot

Axel Lindqvist

070-548 61 32

Junehem AB

ledamot

Stefan Gustavsson

070-837 41 65

June Avfall och Miljö AB

ordförande

Mats Petersson

072-5884060

Destination Jönköping AB

ledamot

Anders Hjalmarsson

072-855 11 86

Bostads AB Vätterhem

1:e vice ordförande


070-431 39 09

Stiftelser och föreningar
Stiftelsen Grenna museum


Maria Ekengard

070-326 07 29


Ersättare

Lina Thorén

076-108 92 29

Vallerstad Gård

ledamot

Marita Stomby

070-817 11 60

Svarttorps Skogsallmänning

Ledamot

Dick Lutmark

0390-210 96

Stiftelsen Erik E Karlsson, Radio- och Teknikmuseum

ledamot

William Fröding

070-598 13 37

Vigselförrättare & Namngivningsofficiant


Anita Magnusson

070-755 38 46

Övrigt
Borgerlig begravningsförrättare


Göte Johansson

072-204 27 44

Borgerlig vigselförrättare & Namngivningsofficiant


Göran Bäckstrand

070-431 39 09

Gode män fastighet, tätort och lantbruk


Jan Hultman

070-347 08 96

Nämndeman tingsrätt


Dhan Åstrand

070-555 62 27

Nämndeman tingsrätt


Anita Magnusson

070-7553846

Nämndeman tingsrätt


Charlott Karlsson

070-5132213

Nämndeman tingsrätt


Bernt Legersjö

070-6795783

Nämndeman Tingsrätt


Rosita Edfeldt

0720-76 88 56

Nämndeman Tingsrätt


Göran Bäckstrand

070-431 39 09

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.