Jönköping
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Bild

Kommunfullmäktige

Nedan presenteras Centerpartiets ledamöter kommunfullmäktige 2014-2018.

 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
Ann-Marie Nilsson

Anders Samuelsson

Maria Lillieström

Emilie Walfridsson

Rikard Bunnvik

Carl-Johan Stillström

Carl-Johan Stillström

Ersättare i kommunfullmäktige

Leif-Arne Andersson

Ingegerd Hugosson

Bengt Fischer

Våra övriga förtroendevalda 2014-2018

Kommunstyrelsens ordförande & Kommunalråd Ann-Marie Nilsson, 070-578 55 24

Kommunstyrelsen ersättare Göran Bäckstrand, 070-4313909

Gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i Jönköpings City
Anders Samuelsson, 070-696 30 17

Stadsbyggnadsnämnd ordförande Anders Samuelsson, 070-696 30 17
Ersättare Christian Holmeskär,

Barn- och utbildningsnämnden ledamot Stefan Gustavsson, 0708-37 41 65
Ersättare Mariana Morosanu, 070-40 28 55

Kultur- och fritidsnämnd ledamot Carl-Johan Stillström, 070-519 80 92
Ersättare Axel Lindqvist,  

Miljönämnd ledamot Agneta Sundgren, 0705-402 622

Teknisk nämnd ledamot Sylve Gunnarsson, 076-026 47 79

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd ledamot Lena Sumedrea, 076-818 82 00

Äldrenämnd ledamot Ingegerd Hugosson, 070-58 087 42

Revisionen ledamot Stig Wikström, 0761-26 31 52 

Valnämnd 1:e vice ordförande Åke Johansson, 070-304 00 00

Socialnämnd ledamot Arnold Sigonius, 070-255 24 92

Social områdesnämnd väster ledamot

Social områdesnämnd söder ledamot Magnus Sandberg, 073-522 00 87
Ersättare Göte Johansson

Social områdesnämnd öster ledamot Marianne Söderlind, 070-972 81 29

Kommundelsråd

Bankeryd ledamot Stefan Gustavsson, 0708-37 41 65

Gränna ledamot Hanna Lupiner, 070-514 62 38

Lekeryd 1:e vice ordförande Hans Gustavsson, 070-607 28 85
Lekeryd ledamot Magnus Klint, 070-681 59 90

Månsarp ledamot Gösta Waérn, 070-244 29 54

Norra Mo ordförande Annelie Hagstrand, 076-295 69 49
Norra Mo ledamot Ingemar Levinsson, 070-2819762

Skärstad ordförande Åke Haraldsson, 0725-25 61 31
Skärstad ledamot Sven Lindqvist, 070244 29 54 

Tenhult ledamot Bengt Fischer, 070-308 25 87
Tenhult ledamot Leif-Arne Andersson, 073-983 26 24

Bolag & Stiftelser

Bankerydshem, ledamot Lars Ragnarsson, 070-348 87 90

Bottnarydshem, ledamot Agneta Bengtsson, 070-832 52 41

Elmia, ledamot Joseph Abdi, 070-445 86 29

Grenna museum, Maria Ekengard, 070-326 07 29

Grännahus, ordförande Ryno Andersson 0705-600 107

Jönköping Energi Holding AB, ledamot Gunilla Waérn, 070-548 84 21

NKBO, ledamot Marie Söderström, 073-687 82 13

Visingsöbostäder, ledamot Ingemar Larsson,0390-401 13

Vätterhem, ledamot Eva Lundemo, 076-11 98 108

Vallerstad Gård, ledamot Marita Stomby, 036-281 41

Svarttorps Skogsallmänning, ledamot Dick Lutmark, 0390-210 96

Övrigt

Borgerlig begravningsförrättare Gunno Isacsson, 070-781 53 57

Borgerlig vigselförrättare & Namngivningsofficiant Göran Bäckstrand, 070-431 39 09

Gode män fastighet, tätort och lantbruk Jan Hultman, 070-347 08 96

Nämndeman Tingsrätt P-O Gustafsson, 070-799 19 33
Nämndeman Tingsrätt Rosita Edfeldt, 0720-76 88 56
Nämndeman Tingsrätt Göran Bäckstrand, 070-431 39 09