Våra förtroendevalda

Nedan presenteras Centerpartiets ledamöter i styrelse, nämnder och bolag.

 Fullmäktige ordinarie ledamöter

 • Anders Samuelsson (1:e vice ordförande), 070-696 30 17
 • Ann-Marie Nilsson, 070-578 55 24
 • Sylve Gunnarsson, 076-026 47 79
 • Lena Sumedrea, 076-818 82 00
 • Eva Persson, 070-173 55 40
 • Börje Svensson, 070-589 14 10
 • Vilma Hugoson, 070-676 20 31
 • Rickard Bunnvik, 070-976 44 13
 • Ingegerd Wetterlind, 073-990 95 38
 • Mats Petersson, 072-588 40 60
 • Ingegerd Hugoson, 070-580 87 42

Kommunalråd

 • Ann-Marie Nilsson, 070-578 55 24

Kommunstyrelse

 • Ann-Marie Nilsson (ordförande) 070-578 55 24
 • Rikard Bunnvik, (ersättare), 070-976 44 13
 • Sylve Gunnarsson (ersättare), 076-026 47 79

Barn- och utbildningsnämnd

 • Ola Olsson, (ledamot) 076-801 21 21
 • Ingegerd Wetterlind, (ersöttare) 073-990 95 38

Kultur- och fritidsnämnd

 • Lena Sumedrea, (ordförande), 076-818 82 00
 • Nancy Karkouh, (ersättare), 072-546 50 11

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

 • Göran Bäckstrand (lordförande), 070-588 91 37
 • Fathi Muse Farah, (ersättare), 072-585 95 50

Statsbyggnadsnämnd

 • Agneta Sundgren, 076-868 35 32

Teknisk nämnd

 • Börje Svensson, (ledamot) 070-589 14 10
 • Gunilla Waern, (ersättare) 072-856 08 39

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

 • Vilma Hugoson, 070-676 20 31

Funktionsstödsnämnd

 • Eva Persson, (1:e vice ordförande), 070-173 55 40
 • Hans Synnestvedt Jensen (ersättare), 073-442 78 38

Individ- och familjeomsorgsnämnd

 • Arnold Sigonius, (ledamot) 070-255 24 92
 • Erik Lindblad, (ersättare) 072-507 28 21

Krisledningsnämnd

 • Ann-Marie Nilsson (ordförande) 070-578 55 24
 • Rikard Bunnvik, (ersättare), 070-976 44 13

Äldrenämnd

 • Ingegerd Hugosson, 070-580 87 42

Bolag

 • Jönköpings Rådhus, Ann-Marie Nilsson (ordförande) 070-578 55 24
 • Elmia, Joakim Robertsson, 072-217 80 77
 • Destination Jönköping, Gunnar Lans (ordförande) 070-513 62 51
 • Junehem, Sylve Gunnarsson, 076-026 47 79
 • June Avfall och Miljö, Mats Pettersson, (ordförande), 072-588 40 60
 • Jönköping Energi, Lena Hult, 076-249 33 65
 • Jönköping Airport, Stefan Gustavsson, 070-837 41 65
 • Södra Munksjöns Utvecklings AB, Lena Sumedrea, 076-818 82 00

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.