Våra förtroendevalda

Nedan presenteras Centerpartiets ledamöter i styrelse, nämnder och bolag.

 Fullmäktige ordinarie ledamöter

 • Anders Samuelsson (1:e vice ordförande), 070-69 63 017
 • Ann-Marie Nilsson, 070-578 55 24
 • Sylve Gunnarsson, 076-026 47 79
 • Lena Sumedrea, 076-818 82 00
 • Eva Persson, 070-173 55 40
 • Börje Svensson, 070-589 14 10
 • Vilma Hugoson, 070-676 20 31
 • Rickard Bunnvik, 070-976 44 13
 • Ingegerd Wetterlind, 073-99 09 538
 • Mats Petersson, 072-58 84 060
 • Ingegerd Hugoson, 070-58 08 742

Kommunstyrelse

 • Ann-Marie Nilsson (ordförande) 070-57 85 524
 • Rikard Bunnvik, (ersättare), 070-976 44 13
 • Sylve Gunnarsson (ersättare), 076-02 64 779

Barn- och utbildningsnämnd

 • Ola Olsson, 076-80 12 121
 • Ingegerd Wetterlind, 073-99 09 538

Kultur- och fritidsnämnd

 • Lena Sumedrea, (ordförande), 076-81 88 200
 • Nancy Karkouh, (ersättare), 072-54 65 011

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

 • Göran Bäckstrand (lordförande), 070-58 89 137
 • Fathi Muse Farah, (ersättare), 072-58 59 550

Statsbyggnadsnämnd

 • Agneta Sundgren, 076-86 83 532

Teknisk nämnd

 • Börje Svensson, 070-58 91 410
 • Dler Zandi, (ersättare), 073-98 71 128

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

 • Vilma Hugoson, 070-67 62 031

Funktionsstödsnämnd

 • Eva Persson, (1:e vice ordförande), 070-173 55 40
 • Hans Synnestvedt Jensen (ersättare), 073-44 27 838

Individ- och familjeomsorgsnämnd

 • Arnold Sigonius, 070-25 52 492
 • Erik Lindblad, (ersättare) 072-50 72 821

Krisledningsnämnd

 • Ann-Marie Nilsson (ordförande) 070-57 85 524
 • Rikard Bunnvik, (ersättare), 070-976 44 13

Äldrenämnd

 • Ingegerd Hugosson, 070-58 08 742

Bolag

 • Jönköpings Rådhus, Ann-Marie Nilsson (ordförande) 070-57 85 524
 • Elmia, Joakim Robertsson, 072-21 78 077
 • Destination Jönköping, Gunnar Lans (ordförande) 070-51 36 251
 • Junehem, Sylve Gunnarsson, 076-026 47 79
 • June Avfall och Miljö, Mats Pettersson, (ordförande), 072-58 84 060
 • Jönköping Energi, Lena Hult, 076-24 93 365
 • Jönköping Airport, Stefan Gustavsson, 070-83 74 165
 • Södra Munksjöns Utvecklings AB, Lena Sumedrea, 076-81 88 200

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.