• / Vår politik

Övergripande politiska mål 2020-2022

Bild

Kretsens övergripande mål för perioden fram till 2022 är en fortsättning på vår valplattform från 2018 och handlar om att göra Centeravtryck på utvecklingen i Jönköpings kommun. Centern är den gröna rösten som ser till hela kommunen och som vill ha en närodlad politik.

Vi vill arbeta för ett öppet, grönt, driftigt och tryggt Jönköping

  • Ett välkomnande Jönköping som tar tillvara på de människor som kommer hit och som finns här
  • Hållbarhet inom alla kommunens verksamheter
  • En trafiksituation som minimerar buller och utsläpp och som ger plats för olika färdmedel men med fokus på att utveckla och förbättra kollektivtrafikens och cykelns förutsättningar
  • En giftfri miljö i våra verksamheter med särskilt fokus på barn och ungdomar
  • Ett rikt friluftsliv, en plats för de som vill vara i naturen för att vandra, cykla, springa med mera
  • Att stad och land förutsätter och kompletterar varandra
  • En plats där kultur är ett grundfundament för livet
  • En plats där engagemanget och frivilligheten uppmuntras och underlättas