"VI MÅSTE HA RÅD MED EN TRYGG ÄLDREOMSORG"

Ingegerd Hugosson är en aktiv pensionär som brinner för äldrevården, funktionshinderomsorgen och det sociala arbetet i vår kommun. Hon är idag ledamot i kommunfullmäktige och i äldrenämnden och står på plats nummer 10 på Centerpartiets valsedel i Jönköpings kommun.

Jag är född och uppvuxen i Mulseryd. Båda mina föräldrar var föreningsmänniskor och medlemmar i Centerpartiet, så steget var inte långt till att jag också skulle engagera mig.
Som 15-åring flyttade jag till Jönköping för att utbilda mig till frisör. Det var en tid i livet som man ville göra mycket och jag var bland annat aktiv i Lottorna som ungdomsledare.

Som färdigutbildad flyttade jag till Taberg, och det var också då som jag värvades till Centerkvinnorna. Som frisör, bland annat på kommunens äldreboenden, väcktes min stora passion för äldrefrågor och andra sociala frågor. Idag är jag pensionär men mycket aktiv Tabergsdalens samhällsliv och inom Centerpartiet.

Som ledamot i kommunfullmäktige och i äldrenämnden arbetar jag för att skapa fler platser inom äldreomsorgen i kommunen. Fyra nya äldreboenden ska byggas. Idag är det fler äldre som bor kvar hemma och det ställer andra krav på omsorgen. Oavsett om man som äldre bor kvar hemma, som många gör idag, eller på ett särskilt äldreboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Mina viktigaste frågor, förutom vård- och omsorg, är landsbygden och de gröna näringarna. Det måste löna sig att producera bra lokal mat.