Vi står till er tjänst i valrörelsen!

Valår 2022! Då krävs det extra krafter. På Centerpartiets Jönköpingskontor finns nu tre anställda som ska göra sitt bästa för att serva medlemmar och politiker.

Axel Lindqvist, Valombudsman

Tfn: 070-548 6132
Mejl: axel.lindqvist@centerpartiet.se

ARBETSUPPGIFTER:

• Planera och genomföra kampanjer.
• Fysisk hjälp på plats med olika praktiska
göromål.
• Rekrytera medlemmar.
• Idéer och ny energi till gruppen.

Lena Elf, Kommunikatör

Tfn: 073-981 3525
Mejl: lena.elf@centerpartiet.se

ARBETSUPPGIFTER

• Skapa nyheter och innehåll till hemsida och
sociala medier.
• Stötta och hjälpa kandidater och
förtroendevalda med kommunikation.
• Skapa annonser till olika meida
• Hjälpa till med att skriva insändare.
• Producera foldrar, affischer eller
filmer till toppkandidater.
• Produktion av allmänt valmaterial.

Rosita Edfeldt, Ombudsman/administratör

Tfn: 0720-76 88 56
Mejl: rozita.edfeldt@centerpartiet.se

ARBETSUPPGIFTER

• Diverse administrativa arbetsuppgifter
• Serva kretsstyrelsen och arbetsgrupper
• Sända kallelser och inbjudningar
• Kontakt med medlemmarna
• Organisera årsmöten och övriga medlems
möten
• Organisera olika arrangemang
• Sköter kretsens medlemsregister