• / Arkiv
  • / Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Vi har besök av vice partieordförande Anders W Jonsson. Årsmötet genomförs i Parkgården Trygga Hem.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Centerpartiets kommunkrets i Nässjö kommun 2018 Styrelseledamöter Ordförande: Ann-Cathrin Gunnar Givarpsvägen 9 578 75 Flisby Vice ordf. Anders Karlsson N Sandsjö Prästgård 571 63 Bodafors Kassör: Barbro C Klang Solavägen 9 571 72 Ormaryd Sekr. Per Eriksson Lerövägen 5 571 73 Stensjön Ronnie Johansson Hattsjöhult 571 65 Grimstorp Lars-Ivan Fransson Säveda 571 66 Bodafors Erik Wagner Esperyd Ängslyckan 1 571 94 Nässjö Maria Klint Södra Skogsvägen 75 571 39 Nässjö Abdi Ismail Trädgårdsgatan 72 571 36 Nässjö Revisorer Ordinarie: Bengt Persson Storgatan 57D 571 33 Nässjö Kjell Hellqvist Hällevad 4 571 91 Nässjö Ersättare: Majny Augustsson Idrottsgatan 23 A 571 41 Nässjö Christer Andersson Blåbärsstigen 3 571 37 Nässjö Valberedning Per-Åke Carlsson, sammankallande Linnea Andersson Lennart Gunnarsson

Medlemar: Vid årsskiftet var vi 198 medlemmar i kretsen. Under året har vi fått nya medlemmar Aktiv Centerkvinnoavdelning finns i Barkeryd. I Norra Sandsjö/Bodafors och i Nässjö stad finns gemensamma avdelningar för Centerkvinnor o Centerpartiet.

STÄMMOR möten och sammanträden Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Dessutom har en del frågor och information avhandlats i samband med gruppmöten. Kommunkretsens årsstämma genomfördes i 19 febr. 2018 i aktivitetslokalen på Parkgården Trygga Hem. Jimmy Runbom bovärd berättade om renoveringen och Trygga Hems verksamhet, samt visade oss runt i Parkgården. Per-Olof Holst var ordförande under förhandlingarna. Vårt kommunalråd Anders Karlsson gav en politisk skildring av vad som just för ögonblicket skedde inom politiken.

Kommungruppen och gruppmöten. Kommungruppen har haft 13 sammankomster dessutom nedan nämnda kommungemensamma träffar och möten. Vid kommungruppens möten har olika ställningstagande i politiken diskuterats och det är vid dessa möten som vår lokala politik gemensamt formas. Antal förtroendevalda för samtliga träffar har i genomsnitt varit 14 deltagare. Till sammanträdena har inbjudits medlemmar och kallats ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag samt kommunkretsens styrelseledamöter.

Valet Under 2018 har vi haft en intensiv valrörelse, där många av våra medlemmar har varit aktiva. Vi fanns på torget, järnvägsstationen, stadsparken, marknader och utanför affärerna i våra kransorter. Vi deltog i debatter. Skrev insändare och debattartiklar. Fanns på Facebook och vår hemsida. Vi hade vår lokal öppen. Vi packade valsedlar och broschyrer. Satte upp affischer. Delade information i brevlådor. Pratade med väljare. Dessutom kampanjat vi tillsammans med länet bl.a. på speedway 18 juli i Vetlanda och vid flera företagsbesök. Vi gjorde en bra valrörelse både lokalt i Nässjö kommun och på läns och riks. I Nässjö tog vi ett mandat till och har nu 5 fullmäktige ledamöter och 3 ersättare. Efter valet vidtog intensiva förhandlingar att bilda en majoritet på på riks, region och här i Nässjö. Vår ingång i förhandlingarna var samarbete och framåt. I Nässjö bildades en nya majoritet mellan oss, socialdemokraterna och kristdemokraterna, Samverkan Nässjö. I den avsiktsförklaring som vi gjorde klargjordes att vi är beredd att föra en ansvarsfull politik som

resulterar i en utveckling av Nässjö kommun. Med Agenda 2030 som ledstjärna.

Följande aktiviteter har också skett under året där kommunkretsens medverkan. 4 febr. hade Norra Sandsjö årsmöte på Sandsjö Värdshus. Information om 1/2 miljonprojektet. 11 febr. var det

Kyrk söndag i Bringetofta kyrka. Efter högmässan inbjöd Bringetofta med Lars-Ivan Fransson i spetsen på kaffe och semla i församlingshemmet. Denna tradition att Centerpartiet ordnar kyrkkaffe med semla går mer än 40 år tillbaka i tiden.

5 mars skulle vi haft studiebesök, men istället blev det information inför valrörelsen i vår lokal på Postgatan.

8 mars Internationella kvinnodagen delade vi ut guldklöver, tårta och diplom till Marianne Torstensson som driver Konstslöjden med en stort internethandel på Rådhusgatan.

10 mars vid Centerpartiets distriktsstämma i Torghuset Smålandsstenar deltog ett flertal ombud. EU-parlamentariker Frederik Federley medverkade som talare. Barbro Carlberg Klang tilldelades Centerpartiets guldnål.

23 mars studiebesök i Flisby. Vi besökte Hanna Björklund och hennes Butik Botanik ett nystartat företag som driver blomster och inredningsbutik i en ombyggd ladugård i Mjölarp. Färden fortsatte sedan till Flisby AB där deras VD Rickard Hjelm berättade om sten- företaget. I samband med studiebesöket presenterade vi också vår kommunlista för pressen.

14 maj gjorde vi ett mycket intressant studiebesök hos Ata Timber i Sandsjöfors. Fick en rejäl rundtur och såg hela anläggningen. Plus go-fika i det vackra vädret.

15 maj var det valkickoff för de som stod på listorna i Norra Sandsjö bygdegård. Den leddes av Göran Lindell.

I maj hade vi också gemensamt gruppmöte med majoriteten på Kulturgatan i Bodafors.

4 juni Miljödagen var vi på Ramsjöholm kraftstation. Lennart Karlsson informerade om vattenkraftverket. En mycket vacker, givande och intressant kväll.

12 augusti valrörelsen och hösten verksamhet startade med Grön Trädgård hos Marie och Ronny Johansson i Hattsjöhult och Kerstin och Håkan Ahlstedt i Sandsjö Rödja. Det var många som kom. Man gick runt och njöt av de vackra trädgårdarna, kollade blommor, grönsaker och djuren. Många tog tillfället i akt och handlade med sig grönsaker och blommor hem. Vårt kaffe, bullar och små pratet var uppskattat.

Aug – valrörelse och 9 sept. Valdag 24 sept. studiebesök vid Naturskolan på Emåns Ekomuseum. Skolans lärare Jenny serverade oss våfflor bakade över öppen eld. Jenny berättade också om skolans verksamhet och visade oss runt. 29 okt hade vi möte i våt lokal på Postgatan, där vi informerade om förhandlingarna efter valet och gjorde en valanalys.

20 nov hade vi nominerings- möte i studieförbundet Vuxenskolans lokaler och fastställde vem som skulle utses till nämnder och styrelser.

12 december Julfest i Ormaryds Bygdegård. Rallarna stod för underhållningen och Barbro Carlberg Klang för värdskapet. Anders Karlsson och Ann Cathrin Gunnar redogjorde för aktuella frågor.

Centerkafé torsdagar Centerexpeditionen på Rådhusgatan 34 i Nässjö har varit bemannad mellan kl. 10.00–12.30 de flesta torsdagar under året av engagerade medlemmar. Vi har bjudit på kaffe och C-prat i genomsnitt har det varit 11 besökare per gång. Totalt över 600 personer

Marknader Vi har deltagit under året vid marknaderna i Malmbäck, Bodafors, Forserum och Nässjö

Kommunen Ann-Cathrin Gunnar, Anders Karlsson, Ronnie Johansson, Sofia Holm Storme och Annette Andersson är kommunfullmäktigeledamöter. Per Eriksson, Abdi Ismail och Erik Wagner är nu ersättare. Anders Karlsson är kommunalråd på 50 %. Vi har representation i samtliga nämnder och bolag i kommunen. Har ordförande poster i fastighetsbolaget Linden, Utskott 2, Styrelsen för lärcenter, Citynätet och Samhällsplaneringsnämnden och v. ordförande i kultur o fritid.

Landstinget Vår ledamot i region Jönköping är Linnea Andersson med Per Eriksson som ersättare.

Centerpartiets

Hemsida Vad som händer i centerpartiet i går att följa på centerpartiets hemsida och också på vår Face Book sida

Kyrkoval Ansvariga för valet var Lars-Ivan Fransson och Barbro Carlberg Klang.

Centerlotteriet Lotteriet ger en bra slant till vår kretskassa. Tack till Per Persson som administrerar det.

Övrigt Anders Karlsson och Ann-Cathrin Gunnar har deltagit vid kommunala sektionens möten i länet. Linnea Andersson och Per Eriksson i landstingsgruppen.

Flera läsecirklar och möten har genomförts i Barkeryd och Nässjö avdelningar

Under året har flera deltagit i kandidatutbildningar, kampanjutbildningar och vi har haft möten om Ny i politiken.

Vi har också medverkat vid SV-arena.

Vi har under året sponsrat Nässjö Basket.

Vi har ett bra sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Tack till alla som intensivt har jobbat för centerpartiet under året som gått.

Ann-Cathrin Gunnar Ordförande i Centerpartiet Nässjö kretsen

Ann-Cathrin Gunnar
Kretsordförande i Centerpartiet i Nässjö Ledmot i kommunfullmäktige Ordförande i Socialnämnden i N...
Anders Karlsson
Kommunalråd Anders.Karlsson Ledmot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen Ordförande i Höglandets R...