Per Eriksson


Sekreterare i kommunkretssyrelsen i Centerpartiet

Ersättare i kommunfullmäktie

Ersättare i regionen och ledamot i ARNa nämnden

Egenföretagare


Text

Kontakta Per Eriksson

Kontakta Per

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....