Aktuellt i Sävsjö februari

Nedan ser du en sammanfattning av vad vi diskuterade under senaste kretsmötet.

Vrigstad kan vara aktuellt för en ny husproduktionslinje då husföretaget OBOS vill växa i närområdet. OBOS behöver då köpa 10 ha kommunal mark på Gästgivaregården i Vrigstad.

Belysning på landsbygden

Stöd för landsbygdsbelysning ska öka efter medborgaförslag från Ingvar Svensson. 70% av uppvisade kostnader till belysning, dock max 10 000 kr. Centerns förslag på ett generellt bidrag på 10 000 kronor fick inte gehör. Detta är ändå en klar förbättring mot tidigare ersättning.

Mera padel

Ägarna till Sävsjös padelhallen vill köpa hallens tomt vid Eksjöhovgård på 1850 m2. Sävsjö kommun har förköpsrätt vid en framtida försäljning. Fastighetsägaren ska iordningställa parkeringar med egna medel. Fler aktörer vill bygga padelbanor i kommunen. Kommunen har för avsikt att behandla alla lika. Centern anser att vi måste se upp så att kommunen inte blir tvungen att köpa tillbaka övergivna hallar i framtiden om placeringen är strategisk fel.

Sävsjö kommer att sponsra alpinåkare Emelie Wikström kommande år.

Transportköp av Stadshotellet till ABSI ska genomföras.

Ny detaljplan

Ny detaljplan för byggnation av fyra bostadsrätter på två ödetomter vid området Pionen ska genomföras. Detta är positivt då fler senioranpassade bostäder behövs.

Centerns förslag på förbättringar av vägunderhållsplanen har glädjande accepterats av majoriteten. Centern tycker det är viktigt att kommunen kontrollerar anlitade entreprenörer så att underhållet genomförs enligt vägunderhållsplanen.

Förberedelser inför nästa mandatperiod

Parlamentariska kommittén med alla partier representerade har startat sitt arbete inför nästa mandatperiod. Ett förslag på kommande organisationen ska vara klart före valet. Förra kommittén tog bort arbetsutskott från nämnderna och införde beredande möte för alla ledamöter. Socialnämnden gör inte detta fullt ut i personärende.

Barn- och utbildningsnämnden

Omkring 32 barn och ungdomar lämnar kommunen när migrationsverket flyttar sin verksamhet. Främst i Vrigstad och Hägneområdet Sävsjö.

Underhållet på skolfastigheter har diskuterats och minst 6,5 miljon krävs årligen på skolans lokaler. Idag saknas medel för att kunna hålla ett acceptabelt underhåll enligt Sävebos VD. Arbetet med underhållsplanen har avstannat då medel saknas.

Socialnämnden

En organisationsförändring som ger färre chefer ska genomföras. Billiga hyror i Stockaryd och Rörvik lockar utslagna att bosätta sig där med risk för segregation. Investeringar inom det digitala området ska genomföras.