Aktuellt sep-okt

Centern har besökt Rörvikshus och träffat VD Michael Svensson.

Centern har besökt Sävsjö camping

Petra Lindeman informerade om SIA camping som är ett nytt projekt där campingen ska utvecklas och samtidigt få fram nya praktikplatser till SIA verksamheten. SIA är en dagverksamhet för att inkludera människor med särskilda behov i samhället. Många praktikanter behöver stärkas i sin självkänsla och då är campingen en bra möjlighet att hitta sådana sysselsättningar. Även personer från kriminalvården tas om hand och ges möjlighet att träna sitt sociala liv. Ungdomar som är på väg att glida ur samhället får en möjlighet med meningsfull sysselsättning. Städa, måla och klippa gräs är exempel på arbetsuppgifter. Campingen har utnyttjas till 80% i sommar men 100% är svårt att nå. Möbler mm har gjorts av Aleholms byggutbildning. Minigolfbanor har byggs nya. Budgetmässigt ligger projektet lite back första året men bättre än beräknat.

Bra jobbat säger vi till Petras team och hoppas på en fortsatt bra utveckling.

Aktuellt i politiken

Vi i Centerpartiet ser allvarligt på att aktiveringen på seniorboendet Bryggaren lagts ner. Kan detta bero på oklar ansvarsfördelning mellan Socialen och Sävebo, så måste det lösas. Om inte detta kan lösas bör andra aktörer i civilsamhället kontaktas för att aktivera de äldre.

Centern har besökt Rörvikshus och träffat VD Michael Svensson.

Michael gav information hur företaget har utvecklats från starten 1962. Företaget har sin ritverksamhet i Växjö med åtta anställda. Anledningen är att det inte går att hitta kompetens som vill bo eller pendla till Rörvik. Några ledord de jobbar efter är kvalité och närhet till kunden. På frågan vad företaget önskar mest så är det mindre byråkrati och regel vid byggprocessen. Det är inte rättvist när det gäller krav på husfabriker jämfört med att bygga lösvirkeshus. Något som Michael önskade för Rörvik så var det en livsmedelsaffär och bättre kommunikationer.

Vi centern ställer oss helt bakom Michaels önskemål om mindre byråkrati för företag. Även en butik och bättre kommunikation ser vi som viktigt.

Skyttecenter utvidgar

Sävsjö skyttecenter har gjorts om för att passa flera olika förening för ungdomsverksamhet. Projektet börjar bli klart och vi ser fram emot att lokalerna fylls med verksamhet.