Viktig vägplan för landsbygden

Ingress

Sävsjö kommun har sen långt tid tillbaka gett landsbygden service med underhåll på utfartsvägar som är mellan 100 - 1000 meter då dessa saknar statligt stöd. Under åren har det funnits förslag i budgetberedningen att ta bort detta underhåll på utfartsvägarna. Centern har drivit på för att underhållet ska finnas kvar. Nu har dessutom en underhållsplan tagits fram med vilka regler som ska gälla. Vi har gått igenom planen och medverkat till flera förbättringar.

  • Att hyvling av utfartsvägar ska ske på våren istället för hösten.
  • Att fastighetsgräns byts ut mot tomtgräns och/eller gårdsplan vid definition av utfartsväg som ska få kommunalt underhåll.
  • Att lägga till beläggningsåtgärder av belagda utfartsvägar som saknades helt.
  • Att högröjning ska göras senast 1 februari för att inte grenar ska dra till sig skadeinsekter.

Varför blir tänkta investeringar i kommunen mycket dyrare än planerat var något vi diskuterade senaste månadsmötet med ekonomichef Marie Hogmalm. Vi fick inget bra svar på detta, men en styrgrupp ska tillsättas i kommunen för att upprätta riktlinjer för hur önskemål mm ska redovisas i framtiden.

OBOS en av nordens största bostadsbyggare är nöjda med sitt markköp i Vrigstad och företaget ska självt investera i nya fabrikslokaler. Detta blir ett uppsving för Vrigstad och hela kommunen med fler jobbtillfällen.

Sia camping som drivs av jobbhuset har startat bra och vi är förhoppningsfulla att detta ska ge en bra möjlighet för inkludering till samhället av personer som har svårt att få jobb och sysselsättning.