Hör av dig till oss!

Kontaktpersonen för Centerpartiet Jönköpings läns finns bara ett telefonsamtal bort. Du kan också boka ett möte med oss vår ombudsman på vår distriktsexpedition på Huskvarnavägen 40 i Jönköping. Vi sitter i Studieförbundet vuxenskolans lokaler.

Vår postadress är:
Centerpartiet i Jönköpings län
Huskvarnavägen 40, ingång 11
554 54 Jönköping

Postgiro: 27 07 53-7
Bankgiro: 674-4387
Organisationsnummer: 826000-6344


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.