Jönköpings län
Centerpartiet lokalt
  • / Kontakt

Hör av dig till oss!

Kontaktpersonerna för Centerpartiet Jönköpings läns finns bara ett telefonsamtal bort. Du kan också boka ett möte med oss på vår distriktsexpedition på Huskvarnavägen 40 i Jönköping.

Vi sitter i Studieförbundet vuxenskolans lokaler.

Vår postadress är:
Centerpartiet i Jönköpings län
Huskvarnavägen 40, ingång 11
554 54 Jönköping

Telefon: 036-16 90 80
E-post: jonkopingslan@centerpartiet.se
Postgiro: 27 07 53-7
Bankgiro: 674-4387
Organisationsnummer: 826000-6344