Hör av dig till oss!

Kontaktpersonerna för Centerpartiet Jönköpings läns finns bara ett telefonsamtal bort. Du kan också boka ett möte med oss på vår distriktsexpedition på Huskvarnavägen 40 i Jönköping.

Vi sitter i Studieförbundet vuxenskolans lokaler.

Vår postadress är:
Centerpartiet i Jönköpings län
Huskvarnavägen 40, ingång 11
554 54 Jönköping

Telefon: Lena Sumedrea 073-577 82 65
E-post: lena.sumedrea@centerpartiet.se
Postgiro: 27 07 53-7
Bankgiro: 674-4387
Organisationsnummer: 826000-6344


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.