Vår politik

Här hittar du Centerpartiets valprogram till regionvalet 2022. Centerpartiet är ett självständigt, liberalt, grönt parti i mitten av svensk politik. Valplattformen 2022 är Centerpartiet Jönköpings läns vägvisare för en hoppfull väg framåt. Vill du ladda ner programmet som pdf kan ladda ner det här. , 2.6 MB.

Centerpartiet har genom historien varit en kraft för ansvarsfull förändring i Jönköpings län. I årtionden har vi tagit ansvar som samarbetsparti, drivit på för beslut och hittat lösningar för konstruktiva samarbeten. Vi ska fortsätta att vara brobyggare inom den regionala politiken. Vårt mål är att ingå i det ledande styret under kommande mandatperiod. Som ett liberalt mittenparti samarbetar vi gärna med alla partier som inte befinner sig i ytterkanterna.

I vår valplattform fokuserar vi på den regionala politiken samt politiska frågor där ansvaret delas mellan region och kommun. Frågorna delas in i fyra politikområden, som alla behandlas i någon av de regionala nämnderna.

Våra fyra sakpolitiska områden är (klickbara länkar):

Regionvalet är viktigt. Det handlar om hur samhället ska finnas där från födseln till livet slut. Om hur alla ska få samma goda förutsättningar till att må bra och leva ett hälsosamt liv. Vi ser att hälso- och sjukvården behöver förändra arbetssätt och delvis bygga nya strukturer för att möta kommande utmaningar. Regionpolitiken handlar om hur kollektivtrafiken knyter ihop länet och att företagen får möjlighet att växa och frodas, främja kreativitet och göra kulturen tillgänglig. Och kanske framför allt; att ta klimathotet på allvar och bidra till den gröna omställningen. En framgångsfaktor för Region Jönköpings län är ett utökat samarbete med närliggande regioner. Centerpartiets regionpolitik utvecklas i nära samarbete med kommunala och nationella centerpolitiker.

Frihet, öppenhet och jämställdhet

Centerpolitiken bottnar i vår syn på jämställdhet, frihet och decentralisering tillsammans med tron på alla människors frihet och lika värde. Denna övertygelse genomsyrar de fyra politikområdena. Jönköpings län ska vara öppet och inkluderande för alla människor. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, socialt och ekonomisk ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.