Vår politik

Här hittar du Centerpartiets valprogram till regionvalet 2018. Underrubrikerna hittar du till höger. Vill du läsa hela programmet kan du ladda ner det här , 164.8 kB.. Vårt vårdpolitiska manifest kan du ladda ner här , 77.9 kB..

sol-has-bg

En närodlad politik om Centerpartiet får bestämma

  • Vi arbetar för en nära och tillgänglig vård när du behöver den.
  • Vi vill att du ska kunna känna dig trygg i ditt hem och ute i samhället.
  • Vi vill skapa bättre förutsättningar för entreprenörerna och företagarna – jobbskaparna.
  • Vi behöver bra järnvägar, vägar och bredband för att utveckla länet .
  • Vi gynnar gröna smarta val för miljön och klimatet.
  • Vi ska ha ett öppet och inkluderande län.

Centerpartiet i Jönköpings län arbetar för att vår region ska bli en attraktiv och trygg region för människor att bo och leva i. Vi tror på varje människas rätt att forma sin framtid och bestämma mer själv. Vi vill också att fler ska ha ett jobb att gå till oavsett var i länet man väljer att bo. Därför behöver vi fler och växande företag i hela länet. Samtidigt ska vi ta ansvar för miljön. En frisk och levande miljö är en förutsättning för välstånd och tillväxt. Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi står för en hållbar politik.

Vi är vana vid att ta ansvar

Centerpartiet har lång och gedigen erfarenhet av att leda arbetet i regionen och länets kommuner. Vi är beredda att ta ansvar och visa handlingskraft. Vi är beredda att genomföra lösningar som gör livet bättre för människor i vardagen – med en politik som formas nära människor. En närodlad politik.

Framtidstro och optimism

Samhällsdebatten har under de senaste åren alltmer kommit att präglas av oro och negativa rubriker. En känsla sprids bland människor av att utvecklingen är på väg åt fel håll. För Centerpartiet är det viktigt att lyssna och ta del av oron som finns ute i samhället. Vi ser problemen, men svartmålar inte och drabbas heller inte av hopplöshet. Mer framtidstro och optimism behövs för att möta utmaningarna. Nya åtgärder måste till för att vända utvecklingen på några betydelsefulla områden.

Alla människors lika värde

Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Vi står på den enskilda människans sida. Alla människors lika värde och rättigheter, vilket är grunden för Centerpartiets politik. Dessa värden har vi under många år tagit för självklara. Men nu ser vi att värdegrunden hotas av nationalistiska, populistiska och extremistiska krafter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.