Landsbygden driver sverige framåt

Bild

Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och det förutsätter ett livskraftigt jordbruk. Centerpartiet i Jönköpings län står bakom den av Helena Jonsson ledda nationella utredningen om ett fossilfritt jordbruk, som föreslår åtgärder och styrmedel som främjar den gröna omställningen. De föreslagna åtgärderna bidrar till klimatmålen och målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Landbygden är själen i vårt parti och den genomsyrar vår politk. Vi kommer alltid att strida för ett lönsamt och kokurrenskraftigt jordbruk. Vi var det enda partiet som föreslog nödmiljarden till jordbruket.

Varför är ett lönsamt jordbruk viktigt?

  • Det möjliggör en levande landsbygd
  • Det stärker Sveriges livsmedelsförsörjning
  • Det är nödvändigt för omställningen till ett fossilfritt jordbruk

Hur kan svenskt jordbruk bli fossilfritt, enligt utredning Ett fossilfritt jorbruk?

  • Inför ett jordbruksavdrag
  • Fasa ut återbetalningen av dieselskatten som jord, skogs- och vattenbrruket kan ansöka om
  • Jordbruksverkets instruktion förtydligas och den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletteras
  • Utvidga den befintliga klimatpremien
  • Inför en biopremie för rena biodrivmedel
  • Det befintliga gödselstödet och biogasstödet utökas och förlängs

BLI MEDLEM IDAG för en ljusare framtid

Centerpartiet vill se ett levande Sverige, både på landsbygden och i städer. Ett företagsamt och medmänskligt Sverige med ökad jämställdhet, där utsläppen minskar och vi tar miljöansvar.

Vi vill samarbeta i den breda mitten av svensk politik. Det är viktigt för de politiska reformer Sverige behöver. För ekonomin, välfärden och klimatet – och för stabilitet.

Håller du med? Bli medlem idag.

SWISHA 150 KR

TILL 123 421 85 33

TILLSAMMANS MED

PERSONNUMMER OCH

MEJLADRESS.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.