Regiongruppen i Region jönköping

Region Jönköping ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, näringsliv, kollektivtrafik, miljö, kultur och infrastruktur. Centerpartiet har förtroendevalda i de olika regionala nämnderna som jobbar aktivt med frågor som rör viktig samhällsservice i vårt län.

Rune Backlund är regionråd och heltidsarvoderad politiker på Region Jönköping.

Ordinarie

Ersättare

  • Per Eriksson
  • Carina Lindefalk
  • David Svenn
  • Nichiteleav Razvan
  • Ing-Mari Karlsson
  • Johan Malm
  • Göran Bäckstrand