Regiongruppen i Region jönköping

Region Jönköping ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, näringsliv, kollektivtrafik, miljö, kultur och infrastruktur. Centerpartiet har förtroendevalda i de olika regionala nämnderna som jobbar aktivt med frågor som rör viktig samhällsservice i vårt län.

Per Eriksson är regionråd och heltidsarvoderad politiker på Region Jönköping.

Ordinarie ledamot Regionfullmäktige

Ersättare regionfullmäktige

  • Caina Lindefalk
  • Andreas Elamsson
  • Lina Johannesson
  • John Algotsson
  • Bengt Petersson
  • Carina Stridh Bjurhager

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.