Extra distriktsstämma

Den 26 september håller Centerpartiet Jönköpings län en extra distriktsstämma.

Syftet med stämman är att utse en ersättare för regionråd Rune Backlund som vid årsskiftet lämnar sina politiska uppdrag. Stämman äger rum på Ädelfors folkhögskola och för att inte bryta mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kan inbjudna även träffas på ytterligare tre st'ällen i länet och ansluta via videolänk.

Nomineringskommitté
En nomineringsgrupp inom partiet har sedan mars månad jobbat med att förbereda valet av efterträdare till Rune och ett förslag på kandidat kommer att presenteras under distriktstämman.

Lång tid i den politiska ledningen
Rune har mellan åren 2006 och 2020 ingått i den politiska ledningen för landstinget/regionen och utöver uppdraget som råd har han också haft en rad olika poster inom regionen, som ordförande eller ledamot i nämnder, delegationer och samverkansorgan. Innevarande mandatperiod är han utöver regionråd också ordförande i ANA (Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet). Som skäl till att han slutar har han framfört att 14 år är en lång tid att verka och arbeta i ledningen i en så stor organisation som regionen och han önskar att trappa ner. Han har också sagt att han vill öppna upp för ett generationsskifte i ledningen för gruppen och att ett lämpligt tillfälle är halvvägs in i nuvarande mandatperiod.