Emilie välkomnar riktade medel till fast läkarkontakt

Centern föreslår, tillsammans med regeringen och Liberalerna, att stödet till primärvården utökas med drygt 3 miljarder och att en del av medlen riktas för att säkra en fast läkarkontakt.

- Att ha en fast läkarkontakt är jätteviktigt för att skapa trygghet för patienterna, säger Emile Walfridsson, regionstyrelsen.

Förslaget läggs fram i budgetpropositionen för 2021 och syftar till att främja utvecklingen av primärvården. Satsningen innebär en utökning av primärvården med 300 miljoner kronor 2021. Motsvarande belopp beräknas även för 2022. Totalt innebär det ett tillskott på omkring 3,3 miljarder kronor och medlen ska bland annat möjliggöra att primärvården finns tillgänglig i hela landet, inklusive landsbygden genom stärkt kompetensförsörjning.

- Hela primärvården är underfinansierad och det märks extra tydligt på gles- och landsbygd där kostnaderna för inhyrdpersonal är högre jämfört med storstäderna, säger Emilie Walfridsson och fortsätter:

- På grund av att det finns för lite personal, så finns det inte tid för medarbetarna att fortbilda sig, vilket är ett arbetsmiljöproblem. Personalen måste få hinna med att bli ännu bättre!

Emile ser möjligheter att det ökade stödet till primärvården även kan lösa andra problem som primärvården brottas med idag.

- Under den rådande pandemin har flera brister inom den kommunala äldrevården, som också tillhör primärvården, blottats och här är pengarna extra välkomna.

I regeringens förslag ingår att 200 miljoner kronor av satsningen ska öronmärkas för arbetet med att säkerställa en namngiven fast läkarkontakt för alla som vill ha det. Något som Emilie tycker är mycket viktigt för att skapa en trygg och jämlik vård.

- En fast läkarkontakt bidrar till ökad kontinuitet, högre vårdkvalitet och större trygghet för patienterna. För att komma dit måste det finnas tillräcklig med specialister i allmänmedicin och för det krävs riktade rekryteringsinsatser, särskilt på landsbygden. Vi måste också arbeta med att behålla läkarna inom primärvården.

Fakta

Primärvården innefattar bland annat vårdcentraler, hälsocentraler, barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg, hemsjukvård och i LSS-verksamheter. I januariavtalet framgår bland annat att primärvården ska reformeras, och att rätten till fast läkarkontakt ska säkras. I maj 2020 lade regeringen en första primärvårdsproposition för mandatperioden, Inriktning för en god och nära vård – en primärvårdsreform. Fler propositioner planeras.