C: Arbetsmarknaden SKA moderniseras

Efter en tid vid förhandlingsbordet om Lagen om anställningsskydd (LAS) blev det natten till torsdag klart att arbetsmarknadens parter inte nått i mål. Centerpartiet beklagar beskedet. Nu går arbetet vidare med att genomföra den expertutredning som tagits fram.

– Jag hade gärna sett att parterna kommit överens och beklagar att de inte kom ända i mål. Nu måste vi gå vidare med utredningens förslag om en mer modern arbetsmarknad, säger partiledare Annie Lööf.

LAS-förhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK landade under natten i ett misslyckande att komma överens. Centerpartiet hade gärna sett att parterna nått en överenskommelse och hade hedrat ett sådant avtal. Samtidigt är det tydligt i såväl Januariavtalet som i den senaste budgeten att i den händelse en överenskommelse inte nås ska expertutredningens förslag istället genomföras.

Per Eriksson, distriktsordförande Jönköpings län, önskar att utrdeningen blir verklighet:

- Utredningen är gjord av experter på området och de är överens om att regelverket behöver förnyas. Vi vill att fler unga och personer som står långt ifrån arbete, ska ha ökade chanser att komma i jobb. En lagstiuftning som ger långsiktiga spelregler är att önska för att undvika osäkerhet, beroende på vilken regering som styr.

Även Leif Andersson, vide ordförande i TIM-nämnden, vill se att utredningen nu genomförs.

- Jag tror att människor vågar byta jobb i högre utsträckning om det är enklare att få ett. De regler som styr arbetsmarknaden har inte följt med utvecklingen. Näringslivet har förändrats och då ser konfliktreglerna fortfarande i stort sett ut som de gjorde när de skapades, för en helt annan typ av arbetsmarknad, en arbetsmarknad med stora arbetsplatser.

Även företagen har mycket att vinna på att LAS förändras. Leif Andersson:

- Utredningen föreslår att företag med max tio anställda ska kunna göra undantag för fem anställda från turordningsreglerna, istället för nuvarande två. Detta är viktigt för småföretag eftersom vissa tjänster är avgörande för att företaget ska finnas kvar. Företag ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla anställda som sammantaget arbetat sex månader eller mer. Förslagen har i stor utsträckning utformats så att man genom kollektivavtal kan avvika från reglerna.

Bakgrund

Tidigare i år presenterades en expertutredning för en moderniserad arbetsmarknad som är bättre anpassad till dagens förutsättningar, efter direktiv i Januariavtalet. Framför allt handlar förslagen om att skapa mer flexibilitet på arbetsmarknaden och för att sätta kompetensutveckling i större fokus.