Valet 2022

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling i hela Vaggeryds kommun.

Centerpartiet i Vaggeryd vill införa ett mer hållbart sätt att arbeta i kommunen. Framförhållning i detaljplanering och översiktsplaner är grunden för en god samhällsutveckling. Ekonomisk hållbarhet får vi genom god planering, välgjorda upphandlingar och noggrann budgetföljsamhet. Vi vill stärka förvaltningarnas affärsmässighet och verka för ett positivt ”kundtänk”.

Äldrevård och skola är alltid prioriterade i kommunen. Och så ska det vara! Vi vill anpassa Kultur- och fritidsverksamheten för en ökad befolkning och möta behoven. Stora utmaningar väntar på våra idrottsplatser. Här satsar vi!

Utvecklingen av badhuset i Vaggeryd skall genomföras på ett hållbart sätt, genom att bygga nya bassänger och ny teknik i nuvarande badhus med viss tillbyggnad. Centerpartiet i Vaggeryd vill fördela resurserna mer ”lagom” så att vi matchar tillväxten i kommunen. Det innebär mer resurser till fastighetsskötsel, grönområden och infrastruktur. För en långsiktigt hållbar kommunutveckling krävs utveckling i hela kommunen.

Småorterna och landsbygden ska få förutsättningar för tillväxt genom kommunal markanskaffning och byggnation. Detta ger förutsättningar för att behålla skolor och annan service.

Vi främjar småföretagarna och vill att kommunen stärker näringslivsorganisationen gentemot de befintliga företagen. Centerpartiet vill även omfördela resurser till landsbygdsutveckling och småföretagande.

Vi förordar en decentraliserad skolorganisation och eftersträvar F-3skolor i alla nya större områden. Självklart vill vi utveckla landsbygdsskolorna.

Vi i Centerpartiet Vaggeryd kämpar dessutom för att:

 • ge varje människa kraft – utifrån sin egna förutsättningar
 • få självstyrande små grupper i hemtjänsten
 • alla skall få jobb och lära sig yrkessvenska
 • kulturskolan växer med kommunen och föreningsstödet ökas
 • upphandling ska ske så lokalt det går, både tjänster och produkter
 • centrumutvecklingen tar fart igen
 • behålla två badhus i kommunen för barnens bästa
 • småvägarna i kommunens ytterkanter blir belagda
 • arbeta bort underhållsskulden i fastigheterna
 • vårda det befintliga näringslivet
 • skapa framtidstro och meningsfull fritid för alla

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.