• / Förtroendevalda

Förtroendevalda i hultsfred kommun

Centerpartiet är en öppen folkrörelse som finns i hela landet. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges tredje största politiska parti. Nya medlemmar välkomnas varmt och har alltid möjlighet att påverka vår politik.

I Hultsfred kommun är vi med och styr och är vi det näst största partiet i kommunen med företrädare i nämnderna, styrelserna och kommunfullmäktige. Vi driver frågor för att göra Hultsfred kommun till ett bättre samhälle att bo och leva i. Har du tips på hur Hultsfred kommun kan bli bättre, kontakta gärna oss eller bli medlem för att hjälp oss påverka just detta, se kontaktpersoner samt enagera dig.

I flikarna till höger har ni alla våra företrädare i nämnderna, styrelserna och kommunfullmäktige i hultsfred kommun.