Våra kandidater till kommunvalet 2018

Kandidat 1

Lars Rosander

kommunalråd, Virserum

"Jag vill fortsätta skapa en bra kommun att leva i, såväl i tätort som på landsbygd."

Kandidat 2

Per-Inge Pettersson

lantbrukare, Mörlunda

”Egen delaktighet i hemtjänst och sjukvård ger större meningsfullhet för den enskilde.”

Kandidat 3

Gunilla Aronsson

pensionär, Lönneberga

” En trygg och tillgänglig kommun där människor trivs & mår bra på landsbygd och i tätort.”

Kandidat 4

Ulf Larsson

stationsföreståndare, Hultsfred

"Öka tillgängligheten för alla, utifrån var och ens olika behov i hela kommunen."

Kandidat 5

Ronny Olsson

företagare, Järnforsen

” Utveckla närtrafiken. Det behöver bli enklare att ta sig fram i hela kommunen.”

Kandidat 6

Lennart Eklund

lärare, Målilla

"Jobba förebyggande med barn & unga genom samverkan mellan skola. socialnämnd och fritidsgårdar."

Kandidat 7

Åsa Landberg

organisationsutvecklare, Virserum

"Nolltolerans mot mobbing på våra skolor."

Kandidat 8

Antje Rohde

egenföretagare, Virserum

”Satsa på ökad turism i vår kommun.”

Kandidat 9

Lennart Odengrund

virkesmätare, Virserum

"Bättre förutsättningar för en levande landsbygd."

Kandidat 10

Elisabeth Löfkvist

lärare, Virserum

” Med utbildade lärare når vi kunskap och trygghet.”

Kandidat 11

Alexander Svensson Steinvall

lärare, Virserum

 ”Uppmuntra föreningar som tar ett större samhällsansvar.”

Kandidat 12

Ann-Charlott Andersson

kanslist, Mörlunda

"Öka tilläbgligheten för alla, utifrån var och ens olika behov, i hela kommunen."

Kandidat 13

Fredric Svensson

lantbrukare, Vena

”Närproducerad mat till skola och omsorg.”

Kandidat 14

Martina Johansson

egen företagare, Målilla

” En trygg kommun med nära service, vård och polis även på våra mindre orter.”

kandidat 15

Owe Samuelsson

programchef, Hultsfred

”Satsa på ökad turism i vår kommun.”

Kandidat 16

Lars Nilsson

lantbrukare, Mörlunda

”Skapa fler alternativa vårdboenden inom omsorgen.”

Kandidat 17

Ulf Borg

undersköterska, Silverdalen

”Bra hemsjukvård är viktigt.”

Kandidat 18

Hans Edvinsson

slöjdlärare, Lönneberga

”Små företag behöver bättre förutsättningar.”

Kandidat 19

Maik Rohde

egenföretagare, Virserum

”Vi behöver närpolis i hela kommunen.”

Kandidat 20

Tommy Johansson

pensionär, Målilla

”Jobba för ett bra företagsklimat."

Kandidat 21

Jörgen Nilsson

fastighetsskötare, Virserum

”Större valfrihet för den enskilde.”

Kandidat 22

Frank Axelsson

företagare, Virserum

”Ordning och reda i ekonomin.”

Kandidat 23

Lars Lundgren

va-tekniker, Rosenfors

”Vi behöver minska ungdomsarbetslösheten.”

kandidat 24

Staffan Olsson

egen företagare, Målilla

”Stötta företagsetableringar."

Kandidat 25

Marita Johansson

fd kokerska, Lönneberga

”Attraktiva orter, bl.a genom att hålla rent.”

Kandidat 26

Yvonne Johansson

pensionär, Virserum

”Fortsätt servera svenskt kött i verksamheterna.”

Kandidat 27

Staffan Leijon

lantbrukare, Vena

 ”Företagare är navet i vår kommun.”

Kandidat 28

Christer Malmberg

fd mjölkbonde, Lönneberga

”Vårda våra vackra vattendrag."

Kandidat 29

Kenneth Jonsson

lantbrukare, Hultsfred

”Sänk dieselskatten för lantbrukare.”

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.