Region Kalmar län

Öland har ett mandat i Regionfullmäktige. Emmy Ahlstedt är ordinarie och Emma Halme är ersättare.