För mörbylånga kommuns bästa!

Den 11 september är det val. Vi vill att Centerpartiet ska vara det självklara valet för dig som bor i Mörbylånga kommun.

Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa. Centerpartiet är en självständig grön, social och liberal kraft.

Vår vision är en framtid där utvecklingen är hållbar för miljö, ekonomi och välfärd. Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik och var och en ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förmågor. Makt ska finnas så nära människor som möjligt. Kvinnor och män ska ha lika villkor till frihet, framgång och trygghet. Landsbygden ska vara levande och ges de bästa förutsättningar för goda levnadsvillkor.

Särskilt viktigt för Mörbylånga kommuns bästa är:

 • att utbyggnaden av ett hållbart vatten- och avloppssystem slutförs enligt plan samt att uppehålla och återföra vatten i landskapet.
 • att olika former av äldreboende och hyresrätter byggs ut i hela kommunen för din rätt att åldras där du hör hemma.
 • att stärka utvecklingen genom att eftersträva etablering av statliga och regionala myndigheter.
 • att genom Säkra skolvägar se till att alla barn som har möjlighet kan ta sig till skolan till fots eller på cykel på ett tryggt och säkert sätt.
 • att skolans och förskolans verksamhetslokaler byggs ut och underhålls efter behov.
 • att miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågorna bland annat fokuseras på fossilbränslefri kollektivtrafik.
 • att företag tillåts verka i tillåtande miljöer utvecklas och nyetablering stimuleras.
 • att i dialog med näringslivet aktivt jobba för kompetensförsörjning och då särskilt inom besöksnäring och offentlig sektor.
 • att behålla trygghet genom samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.
 • att trygga god och nära vård med omsorg för alla.
 • att kultur, fritid och föreningsliv aktivt samarbetar för en meningsfull fritid.
 • att kommunens ekonomi stärks för att klara framtida utmaningar och investeringar.

Här kan du ladda ner hela vårt valprogram , 124 kB..

Här kan du läsa mer om våra kandidater till kommunfullmäktige.


 

Värdegrund

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

 • Vi vill att all makt ska finnas så nära människor som möjligt
 • Vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.
 • Vi vill bevara vår planet och ekosystemet med långsiktiga, smarta och hållbara lösningar för framtida generationer.
 • Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.