fRAMÅT FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN!

Den 9 september är det val. Vi vill att Centerpartiet ska vara det självklara valet för dig som bor i Mörbylånga kommun.

För oss i Centerpartiet i Mörbylånga kommun är följande frågor särskilt viktiga att arbeta med kommande år:

 • Att utbyggnaden av ett hållbart vatten- och avloppssystem slutförs enligt plan.
 • Att olika former av äldreboende byggs ut i hela kommunen samt att utarbeta en långsiktig äldreomsorgsplan.
 • Att skolan fokuserar på kunskapsmålen samtidigt som lokalfrågorna planeras och åtgärdas.
 • Att miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågorna står i fokus.
 • Att minska klyvningen av vår kommun bl. a. genom att bostäder byggs i kommunens alla delar.
 • Att förbättra företagsklimatet, utveckla av näringslivet och stimulera av nyetablering.
 • Att kommunens ekonomi stärks för att klara framtida utmaningar.
 • Att stärka utvecklingen av Färjestaden, Mörbylånga och Södra Möckleby.
 • Att öka tryggheten genom god polisnärvaro och samverkan.
 • Att få till en stabil och välfungerande kommunledning.

Här kan du ladda ner hela vårt valprogram , 227.8 kB..

Här kan du läsa mer om våra kandidater till kommunfullmäktige.

 

 

Värdegrund

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

 • Vi vill att all makt ska finnas så nära människor som möjligt
 • Vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.
 • Vi vill bevara vår planet och ekosystemet med långsiktiga, smarta och hållbara lösningar för framtida generationer.
 • Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.