Nybro
Centerpartiet lokalt

Bodil Johansson

Personbild


Ordförande i Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ordförande i Omsorgsnämnden

tel. 0730364563