Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Centerpartiet i Vimmerby kommun.

Expedition

Besöksadress:
Sevedegatan 34 3 tr
Vimmerby

Postadress:
Centerpartiet i Vimmerby kommun
Sevedegatan 34 3 tr
598 37 VIMMERBY
E-post: vimmerby@centerpartiet.se
Webb: www.centerpartiet.se/vimmerby

Sociala medier:
Facebook:
www.facebook.com/Centerpartietivimmerbykommun
Twitter: www.twitter.com/vimmerbyc
Instagram: www.instagram.com/centerpartietivimmerby/
Youtube: www.youtube.com/channel/UC9vCR1f16fTZ_RwbticbB-w

Styrelsen:

Ordförande:

Marcus Jonmyren
E-mail: marcus.jonmyren@centerpartiet.se
Telefon: 070-520 46 12
Facebook: www.facebook.com/marcus.jonmyren

Vice ordförande:

Dennis Lindström
E-mail: dennis@hockhult.se
Telefon: 070-208 28 67
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100013757295224

Sekreterare

Eva Svensson
E-mail: eva.frodinge@telia.com
Telefon: 0492-401 45, 070-558 81 45
Facebook: www.facebook.com/evaifrodinge
Blogg: evaifrodinge.blogspot.se

Kassör
Namn: Ulf Svensson
E-mail: ulf.myreholm@telia.com
Telefon: 070-528 01 22

Ledarmöter:
Lars Sandberg
E-mail: lars.sandberg@centerpartiet.se
Telefon: 070-6392113
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100011587533409

Magnus Danlid

E-mail: magnus.danlid@centerpartiet.se
Telefon: 070-533 50 60
Facebook: www.facebook.com/magnus.danlid
Blogg: magnusdanlid.wordpress.com

Lisbeth Karlsson
E-mail: lisbet_alsta@hotmail.com
Telefon: 0492-610 05, 073-416 24 66
Facebook:
www.facebook.com/lisbeth.karlsson.50

Tatiana Paulsson
E-mail: tanja@garpek.se
Telefon: 070-364 06 52
Facebook: www.facebook.com/tatiana.paulsson

Kommunalråd/Kommunstyrelsens ordförande:
Jacob Käll
E-mail: jacob.kall@vimmerby.se
Telefon: 0492-76 90 16
Facebook: www.facebook.com/jacob.kall.1

Regionfullmäktigeledamot:
Leif Larsson
E-mail: leif.larsson@regionkalmar.se
Telefon: 0492-154 92, 070-525 19 21
Facebook: www.facebook.com/leif.larsson.319

Kontakta oss genom att fylla i nedanstående formulär:


Ditt namn

Adress

Postadress (XXX XX Ort)

Telefonnummer/Mobilnummer

E-postadress

Meddelande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.