Vimmerby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
bild
Senaste nyheten Trafiksäkerhet och kollektivtrafikåkande Satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder och arbete för att invånarna ska kunna nyttja kollektivtrafiken i sin vardag är bra prioriteringar som politiken på riks-, region- o lokalnivå jobbar för. Gjorda prioriteringar som t ex mötesfria vägar, viltstängsel samt trafiksäkra korsningar är bra. Fl... Läs mer
Senaste nytt
Visa fler artiklar