Yxerns sänkning?

Får man verkligen sänka en sjö så mycket som man gjort med Yxern nu? Svaret är tyvärr JA eftersom det finns en gammal vattedom som reglerar sjön och gör det helt lagligt att ändra vattennivån med tre meter upp och ner. Vissa år orsakar detta stora skador på sjöns biologiska liv och vattenkvalitet. För att inte tala om vattenlinjens förändring och landskapets påverkan. 

EUs vattendirektiv säger att vattenkvalitet inte ska försämras utifrån den klassificering som gjorts av alla vattendrag. Borde inte denna lag träda in i detta sammanhang? 

Även om man som jag tycker om produktion av förnybar el så borde det inte göras på det här sättet med så stor miljöpåverkan. 

Det finns ett förslag till lagändring där man ska se över föråldrade vattendomar. Yxern skulle kunna bli en av de första fallen i tillämpningen av den nya lagen tycker jag. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet