• / Nyheter
  • / Konkret landsbygdsutveckling i praktiken

Konkret landsbygdsutveckling i praktiken

Vimmerby kommun är i stort behov av konkret landsbygdsutveckling i praktiken. Västerviks kommun och många andra kommuner har inrättat tjänsten landsbygds-utvecklare och jag ser ett behov av att Vimmerby kommun också tillskapar en sådan funktion på något sätt. Under de senaste tolv åren så har vi medfinansierat föreningen Astrid Lindgrens Hembygd som sysslar med landsbygsutveckling via LEADER mm.

Även 2014 finns pengar i Vimmerbys budget för medfinansiering till EU:s LEADER-program och dessa skulle kunna användas till att inrätta en tjänst som landsbygds-utvecklare knuten till föreningen Astrid Lindgrens Hembygd då den nya satsningen på LOKALT LEDD UTVECKLING (tidigare LEADER) inom EU:s Landsbygdsprogram inte kommer igång förrän år 2015.

Jag ser stora samverkansmöjligheter om man via föreningen Astrid Lindgrens hembygd organiserar och formerar landsbygdsutveckling via tjänster som landbygdsutvecklare med hjälp av 2014 års medfinansieringar för alla fyra kommunerna. Landsbygderna som utgör föreningens geografiska verksamhetsområde, Eksjö, Hultsfred, Kristdala i Oskarshamn och Vimmerby har ju liknande utmaningar och behov. Planer finns att även Döderhult och Högsby ska ingå i det framtida geografiska området.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

att ge föreningen Astrid Lindgrens Hembygd inom befintlig medfinansiering för år 2014 i uppdrag att göra en förstudie med målet att organisera och formera landsbygdsutvecklingstjänster inom föreningen Astrid Lindgrens Hembygds medlemskommuner.

Vimmerby 2014-02-24

Ingela Nilsson Nachtweij (C)