Motion om framtagande av policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Vi har uppmärksammat att kommunen saknar en policy mot främlingsfientlighet och rasism. Det finns en policy för att främja lika rättigheter och möjligheter hos Vimmerby kommun men den berör endast kommunens anställda.

Vi ser ett behov av att ta fram en bredare policy mot främlingsfientlighet och har exempelvis inspirerats av Mönsterås kommun. Kommunen har ett ansvar att delta i arbetet mot främlingsfientlighet och fokus bör vara ett förhållningssätt som bygger på människors lika värde och respekt för olikheter.

Samtidigt är det viktigt att värna demokratin på olika sätt. Därför behövs även en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism liknande den som regeringen sjösatte 2011: http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2011/12/skr.-20111244/

Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.

Vi föreslår genom denna motion

att kommunen tar fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet

att kommunen tar fram en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Jimmy Alexandersson
Folkpartiet liberalerna

Marie Nicholson

Nya Moderaterna

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Annelie Jakobsson

Sverigedemokraterna 

Annika Fundin

Miljöpartiet de gröna

Kenneth Björklund

Socialdemokraterna

Lars Johansson

Vänsterpartiet