Krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar

Centerpartiets företrädare i de sex kommunerna, Hultsfred, Högsby,  Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik som har inköpssamverkan via  inköpscentralen i Västervik vill ställa några frågor till Socialdemokraterna och  Vänsterpartiet i Vimmerby.

Hur ska de lokala småföretagarnas delaktighet i kommunens upphandling möjliggöras när nu  kommunfullmäktige har beslutat att kollektivavtal ska krävas vid alla  upphandlingar i Vimmerby kommun och dess kommunala bolag? Ett av de viktigaste målen med vår gemensamma inköpssamverkan är att möjliggöra mer inköp av närproducerade varor och tjänster och då undrar vi hur detta beslut kommer att påverka vår samverkan. Kom ihåg att  ett viktig del var att kunna upphandla för en enskild skola eller äldreboende,  så kallad delad upphandling så att exemplevis en lokal småföretagare i Vimmerby  kommun kan leverera ekologiska närproducerade ägg till en eller flera av våra  sex kommuner eller lammkött till en  kommun.

Vi centerpartister i dessa sex kommuner vill fortsätta vår  framgångsrika inköpssamverkan och anser att den formulering som vi gemensamt  kommit överens om är bra och fungerar effektivt och gynnar både kommunernas  ekonomi och de små företagens möjlighet att delta i kommunens upphandlingar.   (de företag som vi skriver avtal med ska följa arbetsmarknadens villkor  och/eller kollektivavtal)

Punkt 5.2 i riktlinjerna för upphandling. www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Policy%20upphandling%20Vimmerby%20kommun%202015-02-23.pdf

Lars Rosander

Hultsfreds kommun

Stina Evertsson Johansson

Högsby kommun

Roland Åkesson

Mönsterås kommun

Tommy Skoog

Oskarshamns kommun

Ingela Nilsson Nachtweij

Vimmerby kommun

Mats Hugosson

Västerviks kommun