• / Nyheter
  • / Motion till kommunfullmäktige: NYA FRILUFTSAKTIVITETER

Motion till kommunfullmäktige:
NYA FRILUFTSAKTIVITETER

Vimmerby kommun har en rik, spännande och varierad natur, som tilltalar allt flera. Både kommuninvånare och besökande turister. Intresset för upplevelser, gärna med fysiska inslag, har ökat markant på senare år. Det cyklas, springs, vandras och paddlas som aldrig förr. Befintliga vandrings- och cykelleder, som Sevedeleden, Djursdalarundan, Brantestadsrundan och Astrid Lindgrenleden (cykel) lockar fler och fler motionärer. Även inne i Vimmerby finns ett par vandringsrundor av varierande längd.

Min idé är att skapa flera aktivitetsmöjligheter genom att öppna upp och utveckla området söder och väster om staden för främst vandrare och cyklister. Här finns ett finmaskigt nät av vägar och stigar, som bara i ringa utsträckning ansluter till eller ligger nära de större och mer hårdtrafikerade vägarna.

Det talas i olika sammanhang om mötesplatser. Sådana funktioner har jag tänkt mig vid Ceosvallen och Vimarvallen. Hit är det lätt att hitta och parkera sin bil. Tre olika rundor ska utgå från de här två mötesplatserna.

  • ”Arlarundan” utgår från Ceosvallen (vändplats Tallholmen).

  • ”Åbrorundan” och ”Kungsrundan” (delar av gamla Kungsvägen Stockholm-Kalmar) får Vimarvallen som startplats.

Tack vare så kallade ”kotunnlar” under de större vägarna finns möjlighet att knyta ihop rundorna på ett tryggt och trafiksäkert sätt. Bara vid ett ställe, några kilometer söder om Åkeborondellen, tvingas vi passera över riksväg 23. Strax intill den passagen ska vi också över Stångån – kanske med hjälp av en linfärja…

Vid startplatserna ska finnas informationstavlor med kartor över de olika rundorna. Längden på rundorna ligger mellan fyra och tio kilometer.

Under vandringarna passerar man igenom gammal kulturbygd, där man kan se hur jordbruket vuxit fram och förändrat landskapet men också industrialismens påverkan inom olika branscher. Bland intressanta företag/byggen som ligger i anslutning till rundorna märks ÅBRO, Arla, nya kraftvärmeverket, nybyggda fotbollsarenan Skobes Arena och V-TABs toppmoderna tryckeri.

Historiskt sett är Skillingarum kanske mest spännande, här fanns både tingsplats, gästgiveri och galgbacke. Byn låg i korsningen mellan vägarna Stockholm-Kalmar och Jönköping-Västervik och har ”sett mycket” genom seklerna; kungligheter, krigshärar, tjuvar och mördare, handelsmän och tiggare.

Nätet av vandrings- och cykelvägar går att utveckla ytterligare. Från Vimarvallen till Försjön skapas en koppling till den fem mil långa Sevedeleden, som har anknytning till både Höglandsleden, Östgötaleden och Ostkustleden, leder som erbjuder fantastiska vandringsmöjligheter.

Kanske går det (med tillstånd från markägarna) även att skapa en runda som är barnvagns- och rullstolsvänlig. Enkla utegym kan komplettera utefter vägen. Och varför inte en ”hundrunda”…?

Vår unika allemansrätt gör det möjligt att fritt vistas i skog och mark och det ska vi ta vara på. Att på olika sätt göra naturen än mer lättillgänglig tror jag också kan hjälpa våra nyanlända vänner, som flytt undan krig och svält, att enklare anpassa sig i vårt land. Att vistas i naturen skapar en harmoni och ett välbefinnande, som inte är avhängigt vare sig ålder eller ursprung.

Jag föreslår därför:
att kommunen utreder förutsättningarna för att iordningställa flera leder för det rörliga friluftslivet utifrån mina exempel.

Vimmerby den 22 maj 2017

Rein Soowik (C)