• / Nyheter
  • / Solelpaneler på kommunala byggnader

Solelpaneler på kommunala byggnader

Det är rätt tid att satsa på solelpaneler.

Det är viktigt att den offentliga sektorn går före och satsar på förnybar energiteknik. Solelpaneler är en småskalig teknik och kan med fördel byggas på både stora och små kommunala byggnader vilket gör att kommunen kan sprida investeringarna över hela kommunen.

Kommunen går före och visar vägen. Det blir lätt för alla förstå vikten av en hållbar energipolitik.

Centerpartiet föreslår genom denna motion

att kommunen investerar 8 miljoner under perioden 2019-2023 i solceller på kommunala byggnader spridda över hela kommunen.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby