ANNA OCH PETRA PETTERSSON, STUNEKS, ÄR 2021 ÅRS KVINNLIGA FÖRETAGARE

Centerpartiet i Vimmerby kommun delar varje år ut ett pris till en kvinnlig företagare i kommunen. I år tilldelas priset till Anna och Petra Pettersson som driver butiken Stuneks i Vimmerby.

Partiet ger kommuninvånarna möjlighet att nominera vilken kvinnlig företagare som han eller hon tycker har gjort något extra för Vimmerby varje år. Det har även gjorts i år. Styrelsen för Centerpartiet i Vimmerby har efter noga övervägande kommit fram till att utse Anna och Petra Pettersson som pristagare 2021. Givetvis var Anna och Petra nominerade utav medborgarna i Vimmerby kommun.

Motiveringen till priset lyder:
”Anna och Petra har tillsammans satsat på förnyelse av Stuneks och har bland annat flyttat till nya lokaler. De har under pandemiåret vågat sig på annorlunda satsningar som givit uppmärksamhet och försäljning.

Anna har också varit mycket engagerad och drivande i det arbete som gjorts i Vimmerby Tillsammans för att främja handeln generellt.”

Priset är en prinsesstårta och ett diplom som delades utav Peter Karlsson och Sandra Carlsson från Centerpartiet på måndagsförmiddagen.