Helt rätt att stödja Gullringens simhall

Foto: https://www.gullringenssimhall.eu/

Svar till Anna Tibbelin om stöd till Gullringens simhall

Vi i Centerpartiet tycker att vårt förslag att stödja Gullringens simhall är helt rätt. Vi vill verka för att hela kommunen ska leva, vilket inte är ett självändamål utan för att inte kommunen ensam kan ordna allt. I en liten kommun som Vimmerby behöver vi alla hjälpas åt, och då är det ett bra sätt att stödja föreningar som den i Gullringen. Gullringen simhall är populär sett till de besökare från alla platser i kommunen men även grannkommunerna som besöker hallen. Argumentet att man måste ha bil för att nå Gullringen har vi förståelse för, speciellt under pandemin, men vill påminna om att de dagliga bussförbindelserna mellan Vimmerby och Gullringen under simhallens öppettider.

En enklare simhall motsvarande Gullringen skulle uppskattningsvis kosta någonstans mellan 150 miljoner och 300 miljoner kr om man ser på de simhallar som byggs idag, Linköpings nya simhall är uppe över 800 miljoner. Sett till de behov kommunen har idag främst skolor, omsorg, äldrevård och infrastruktur, samt att motsvarande service redan finns i kommunen är nybygge av simhall inom Vimmerby tätort inte aktuellt.

Anledningen att fortsätta satsa på Gullringen är inte enbart ekonomisk utan även ur ett samhällsperspektiv. I en tid då allt färre vill ge av sin fritid för att hjälpa vårt gemensamma civilsamhälle, är det av stor vikt att uppmuntra och stödja de som gör en frivillig insats. Vårt svenska samhälle är byggt på denna frivillighet och är beroende av den både för fritids- och samhällsfunktioner.

När det gäller simundervisningen för kommunens elever väntar vi till andra årskursen på grund av att barnen ofta har svårt att ta till sig undervisning vid för ung ålder. Vilket i sig är förståeligt. Det ingår i läroplanen att alla barn ska lära sig simma, där Vimmerby kommun lyckas väl med att uppnå målet. Alla skolbarn får sin undervisning i Gullringens simhall, dit även Kinda bussar sina elever. Varken Västervik eller Hultsfred skulle ha möjlighet att ta emot alla elever, varför simhallen i Gullringen har en viktig funktion att fylla.

Angelica Gunnarsson

Dennis Lindström

Peter Karlsson

Centerpartiet i Vimmerby